Arbete i elevforum

 

Elevforum är elevernas röst i det dagliga arbetet på skolan.Det är genom deras arbete man kan åstadkomma förändringar i skolmiljön. Det är ju faktiskt så att en skola inte enbart är en arbetsplats för lärare och övrig personal utan även för eleverna. Utan ett engagerat Elevforum blir det svårt för eleverna att få fram sina åsikter.

 

Från varje klass utses 2 representanter till elevforum och elevforum träffas ca en gång i månaden.

 

Protokoll finns nedan

 

Elevforum 8/10 2019

 

Närvarande; representanter från alla klasser i åk 6-9

 

 • Upplägg inför läsåret

Mia går igenom upplägget inför läsåret och berättar att elevforum kommer vara uppdelat på åk 6 och åk 7-9. Detta för att samtliga ska komma till tals och för att vi ska diskutera “rätt” saker. Mycket fokus har legat på åk 7-9 och det känns inte rättvist. Ibland kommer stormöten att hållas. 

 • Uppgifter/uppdrag som elevrådsrepresentant

Elevforumsrprepresentaner har flera uppdrag (förutom att föra fram elevernas åsikter): kamratstödjare, elevskyddsombud och matråd. Mötena kommer framöver lyfta dessa områden

 • Rapport från ungdomsfullmäktige (kommer vara en stående punkt)

Maja (8D) informerar om hur ungdomsfullmäktige fungerar och berättar vad förra mötet handlade om. Nytt möte idag, tisdag 8/10

 • Jämställd skola

På skolan arbetar Jessica och Therese med ett projekt ang jämställd skola. Vid ett elevforum framöver kommer de bjudas in för att berätta mer om projektet. 

 

 • Övrigt: Representanterna fick diskutera saker de vill att vi lyfter i elevforum och följande kom upp:

 – Antal prov per vecka (vad är ok?)

  – Tydlighet från lärare när det gäller info ( när det är test/uppgift får inte alla info)

 – Profilen och profiltid

 – Schema

 – Inomhusmiljön – eleverna tycker att den är mycket dålig. Både i klassrum (dåliga bänkar och stolar) och i gemensamhetsutrymmen.

 – Kompisgungan

 

Mia tar dessa frågor vidare och vi fortsätter diskutera nästa möte

 

Elevforum 4/2 2019

 

 

 

Närvarande: elever från klasserna 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9C, 9D samt Elinor, Daniel och Mia

 

 • Föregående protokoll: Det är uppsatt en klocka utomhus och eventuellt kommer det att sättas upp ytterligare en. När det gäller sittplatser ute kommer föräldraföreningen finansiera några sittplatser.

 

 

 

 • Info från fritids (Daniel)

 

Frukost/mellanmål – Eftersom kommunen måste spara in pengar kommer troligtvis gratis frukost samt mellanmål plockas bort från skolan. Beslut är inte fattat ännu emn sannolikt kommer beslutet tas inom kommande dagar och då kommer frukost och mellanmål slutas serveras from vecka 9 (efter sportlovet). Daniel berättade att man kommer att kunna köpa mellanmål på eftermiddagen och de titar på möjligheten att ha en frukostförsäljning också. Elevforum fick i uppgift att kolla reaktionerna i sina klasser och detta lyfter vi på nästa möte.

 

Hestraresan – Den resa till Hestra på sportlovet som elever brukar kunna anmäla sitt intresse till blir inte av i år (pga av ekonomin)

 

Avslutningsmiddag åk 9 – det kommer bli en middag för niorna i år och eventuellt kommer föräldraföreningen bidra med pengar till denna. Var den kommer vara är inte klart. Minst en elev per klass bör ingå i avslutningsgruppen – intresserade eleve ska anmäla sig till Daniel.

 

Kläppen – vecka 12 åker några elever i åk 9 till Kläppen. Denna resa kommer bli av även nästa år eftersom eleverna själva samlar in pengar till resan.

 

Innebandyturnering – kommer i år vara den 8/3.

 

 

 

 • Rapport från klasserna –

 

 • Många upplever att det är stökigt i grupprummen och att det luktar illa i flera av dem. När det gäller stökighet: elever OCH lärare har ansvar att se till att det är ordning i rummen. Undervisande lärare ska släppa in och ut eleverna och ska se till att det är snyggt vid lektionens slut. Elinor och Mia påminner lärarna om detta. Eleverna ser till att de inte skräpar ner, sätter tuggummi/snus på stolar etc. Det är ommålat i grupprummen och det är svårt att få pengar till att fixa ytterligare om det är oordning och skräpigt i rummen.
 • Lukten – Miljöförbundet var på besök för några veckor sedan och de kände också av att det luktade illa i glasburarna. De skrev ner detta i sin rapport vilket innebär att ansvariga måste ta tag i det.
 • Profilen – några vill byta profildag och/eller tid (tex onsdag). Fiskeprofilen önskar två hela profildagar,
 • Nätet – det har varit och är problem med internet på skolan. För ett par veckor utsattes utb-nätet för en attack och sedan dess har uppkopplingen varit svajig. Elevforum får i uppgift att kolla om uppkopplingen skiljer sig åt beroende på var i skolan man befinner sig
 • Bättre sittplatser i korridoren önskas Detta är Elinor medveten om. Viktigt att man meddela om bänkar är sönder – då ska de plockas bort.
 • Klockor i alla klassrum (saknas i 3A). Elinor tar det med Ole.
 • Youtube – den spärr som finns gör att elever inte kommer ut på vissa sidor som lärarna vill att de ska använda. Spärren sitter kvar när de kommer hem och kopplar upp sig mot sitt nät hemma. Mia mailar IT.
 • Kallt i omklädningsrummen – speciellt de renoverade. Mia ber Ole kola elementen
 • Mobilregler – skolan har ett dokument angående mobiler i skolan. Detta följs inte särskilt bra av varken lärare eller elever och lärare gör olika vilket eleverna inte tycker är bra. Det är en lag på gång angående mobilförbud i skolan men innan den har kommit behöver dokumentet lyftas igen. Både av personal och elever. Mia  och Elinor tar med sig detta och tar det med personalen.
 • Matsalen:

 

Eleverna vill att grönsaker serveras var och en för sig

 

Mer husmanskost och mat med “vanliga” namn.

 

Tacos önskas. Elinor berättar att det har slängts mycket mat när man serverat tacos tidigare och därför har man beslutat att sluta servera det. Elevforum skulle vilja att vi testar igen och då gäller det att elever inte tar mer än de äter upp.

 

Mia mailar Inger

 

 

 

Nästa möte: 4/4

 

Protokoll elevforum 13/11 2018

 

 

 

Närvarande: Representanter från 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9B, 9C, 9D, Elinor och Mia.

 

 

 

 • Föregående protokoll:

 

-Vi fortsätter kolla möjligheter att skydda sin kod när man handlar i fiket. Kanske en skärm eller flytta själva dosan.

 

– Förra gången lyftes prov. Bla det att språkvalen sprider ut sina prov. De har livat att försöka synka sina prov framöver så att det har dem vid samma tillfällen.

 

– Sittplatser inne och ute  – detta jobbar Elinor med

 

 

 

 • Klassråd – klasserna har haft klassråd för första gången på länge. Några klasser hade det utan lärare vilket fungerade bra. Det man kan behöva hjälp med är att punkta upp saker som ska lyftas på klassrådet.

 

 

 

Vid ett elevforum framöver ska vi gå igenom hur ett klassråd kan fungera och hur ett protokoll kan skrivas. Det fanns inte tid till det på detta mötet.

 

 

 

Klasserna fick lyfta de punkter som kommit upp i sina klasser. Dessa punkter finns här:

 

 

 

 • Mat

  – eleverna vill ha ris. Elinor förklarar att anledningen till att det sällan serveras ris är hälsomässiga – man vet idag att ris innehåller arsenik. Men ris ibland är inte farligt och Mia kontaktar skolmatsalen angående detta

  – Kryddor – mer variation önskas. Mia mailar matsalen

  -Varför serveras vegetariskt? Elinor och Mia förklarar att anledningen är vår miljö/vårt klimat och variation. Det finns idag alltid två rätter varav en ska vara vegetarisk. Eleverna får välja den rätt de gillar mest. Vegetariskt är inte specialkost.  

  – Önskemål om större matsal. – Elinor berättar att detta inte är aktuellt. Tanken är ju dessutom att Mörrumsskolan ska byggas ut och då kommer åk 6 vara där istället för på Norrevång.

 

 • Större utbud i caféet: eleverna skulle vilja öka/ändra utbudet i caéet. Ett önskemål är att man ska kunna köpa tuggummi, och ett förslag är att man ibland byter ut kanelbullen på fredagar mot ex chokladboll. Under december kanske man skulle kunna köpa pepparkakor och lussebullar. Mia mailar fritids

 

 • Önskemål om adventskalender som fritids fixar (insamling till Musikhjälpen) Mia mailar fritids

 

 • Klockor (som fungerar:) i alla klassrum Elinor jobbar vidare med detta

 

 • Klockor ute  Detta har vi tagit upp tidigare. Elinor kollar upp

 

 • Soffa i biblioteket  – Elinor informerar om att det är ett slöjdprojekt på gång där elever syr saccosäckar. Dessa kommer att hamn i biblioteket (och ersätter då en soffa)

 

 • Sittplatser inne och ute Elinor jobbar vidare med detta

 

 • Bänkar i klassrummet  – Eleverna vill ha NO -bänkar i klassrummen så att det finns möjlighet att stå upp ibland. Detta är fullt rimligt säger Elinor som jobbar på att det åtminstone ska finnas några höga bänkar i varje klassrum.

 

 • Segt nät Eftersom många kopplar upp sina telefoner mot nätet uppstår problem.

 

 • Ojämna ugnar i hemkunskapen – Inget som kommer att åtgärdas i nuläget enl Elinor.

 

 • Komp för åk 9

 

Elevernas förstahandsval är den 14/12. Då ligger det nationellt prov (munltigt) i matte för några elever så detta datum fungerar inte. Istället blir det elevernas andrahandsval vilket är den 9/1. Alltså: åk 9 är lediga den 9/1 2019 som kompensation för Kreativum och Korrö. Elever som ej deltog i dessa aktiviteter går som vanligt i skolan. Mer info kommer till dessa elever.

 

 • Öppen dörr Eleverna önskar fler tillfällen med “Öppen dörr”. Beslut: Varje termin ska vi ha två Öppen dörr

 

 

 • Gemensam planering i ämnena Eleverna upplever att klasser gör olika i vissa ämnen. De önskar att lärarna samplanerar i större utsträckning. Mia och Elinor lyfter detta med lärarna

 

 

 • Muntliga redovisningar – Några elever tycker att man skulle kunna ha ett annat alternativ till redovisningar om man tycker det är jobbigt. Vi diskuterade detta och Elinor och Mia förklarade fördelen men bör utmana sig själv och faktiskt göra redovisningar. Dock är det viktigt att man pratar med sin lärare om man tycker det är jobbigt.

 

 • Senare skolstart – Någon klass föreslog en senare skolstart (kl 9). Elinor tycker att det är en bra idé men förklarade att det är mycket som ska klaffa om en sådan ändring ska genomföras och att det ser svårt ut. Senare skolstart innebär också senare eftermiddagar – något man måste tänka på. Förslaget är inget vi kommer att jobba vidare med i nuläget.

 

 • Handbollsprofil  – Tyvärr finns varken personal eller lokal. Däremot kan man ta ett snack med Ida och Per på den allmänna profilen och se om man inte kan få till fler tillfällen med handboll.

 

 • Fotboll och “rövning”

 

NEJ – det är inte tillåtet med rövning!

 

 

 

Övrigt:

 

 • Föräldraföreningen i Mörrum har kontaktat oss. Det finns lite pengar för att göra någon aktivitet i någon årskurs. Hestra för åk 6 finansieras med dessa pengar men nu finns ytterligare lite pengar. Vi har tidigare lyft detta i elevforum och då var förslaget att det görs någon aktivitet för åk 9. Ett annat förslag är att höra om de kan vara med och finansiera sittplatser ute. Vi jobbar vidare på detta.

 

 

 

 

 

Elevforum 1/10 2018

 

Närvarande: representanter från samtliga klasser förutom 8B. Lärare: Mia

 

* Terminens första möte! Kort genomgång av vad elevforum är och vad vi gör samt var man hittar protokoll. Information om att det är viktigt att representanterna tar med sig frågor från klasserna till mötena och informerar klasserna efter mötena.

 

* Förra mötet (protokoll saknas på hemsidan). 

 

– Återkoppling kring kortbetalning i caféet. Eleverna tycker att det fungerar bra men det finns önskemål om att ha dosan på något sätt som gör det lättare att dölja sin kod. Mia mailar fritids. 

 

– Förra mötet diskuterade vi bristen på sittplatser ute. Saknas fortfarande tycker eleverna

 

– Matsalstider: de gånger det kör ihop sig när det gäller matsalstider är när lunchen ligger i före/efter idrotten.

 

* Prov: eleverna tycker att vi lärare behöver bli bättre på att planera in våra prov. Uppmaningen är att kolla kalendern och lägga ut proven 2-3 veckor innan det är dags. Många tycker att ma-proven ska räknas som två prov och någon tycker också att orienteringen är ett prov.

 

* Uppstartsaktiviteterna. Överlag är eleverna nöjda med de aktiviteter son genomförts.

 

* Frågor/synpunkter från klasserna  -ingen hade något från sin klass.

 

 

 

 

 

Elevforum 15/3 18

 

Dagens elevforum hade besök av Emma och Louise från kostenheten och nedan punktas de önskemål/synpunkter som eleverna framförde:

 

 • Mer “vanliga” maträtter – tex mer husmanskost, mer renodlade rätter (kött, sås och potatis), riktig lasagne mm)
 • Mer vanligt ris (inte bulgur och/eller matvete). Emma och Louise berättade att anledningen till att man väljer bort ris beror på att man vill vara klimatsmart. Risodlingar är inte särksilt miljövänliga.Ytterligare en anledning är att man har upptäckt att ris innehåller arsenik vilket inte är bra för hälsan. Tros dessa saker har man beslutat att ta in ris några gånger denna termin.
 • Blodkorv vill eleverna (och de flesta vuxna) inte ha
 • Soppor – eleverna vill ha goda soppor, tex köttsoppa.
 • Mer panerad fisk önskas
 • Salladsbuffén – eleverna undrar om det finns en bättre placering för salladsvagnen. Där den står nu blir det ofta trångt eftersom den står nära där man tar den varma maten.
 • Vegetariska alternativ – Emma och Louise berättade att det varje dag finns två maträtter att välja mellan. En utav dessa maträtter är vegetarisk eleverna får ta av den maträtt de vill. Alltså får alla elever välja vegetariskt om man vill ha det.
 • Kyckling – det serveras relativt ofta kyckling och det beror på att kyckling är nyttig och mer miljövänligt. Kycklingen som köps in är svensk och köps in färsk.
 • Önskemål om tillgång till handsprit vid matsalsentrén/innan man tar maten. Detta kollas upp.
 • Uppfräschning i matsalen: under påsklovsveckan kommer golvet i matsalen bytas ut. Denna vecka kommer också nya möbler till matsalen sättas in.
 • Önskemål från de som jobbar i köket

 

försöka lägga upp mat försiktigt på tallriken när du tar mat

 

ta en klick smör och bre sedan knäckebrödet när du satt dig

 

ta med besticken eller lägg dem  på en servett om du ska ta om mat

 

Allt för att det ska bli så trevligt som möjligt i vår matsal!

 

 

 

 

Övrigt:

 

Vi hade en kort diskussion kring hinderbanan, grupprum och alternativa sätt att betala i kiosken.

 

 

 

Elevforum 1/2 2018

 

Närvarande: Elever från samtliga klasser förutom 8b, Mia och Daniel

 

 

 • Återkoppling från förra mötet:  – Klocka utomhus. Inte klart men inte omöjligt Skolkatalogen: Det har varit ett möte med en annan leverantör som kan vara ett alternativ till Photomic som var de som hade ansvar för årets katalog. I mars hålls ett möte med Photomic och efter det vet vi mer. – Hinderbanan. Det ska läggas bark runt banan och sedan ska vi kunna börja använda den! Bättre sent än aldrig… – Avslutningsgrupp åk 9: Är på gång – klasserna har fått i uppdrag att utse vilka som ska vara med i gruppen och det är så gott som klart. Fritids kallar till möte.
 • Grupprum – det har överlag varit stökigt i grupprummen. Nedskräpning och klotter vilket är tråkigt och gör att grupprummen ser ännu tråkogare ut än tidigare. På raster får man inte vara i grupprummen. Det finns en tanke om att fixa till grupprummen framöver. Elevforum håller med om att de är tråkiga och att de behöver en uppfräschning. Färg på väggarna och nya möbler. När något är fräscht och snyggt är det roligare att hålla i ordning. Kanske kan elevforum vara med och bestämma färg mm på grupprummen.
 • Fastighetsrond. Det som har kommit upp är att det är ojämn värme på skolan, att grupprummen är ofräscha och att det är dålig belysning på vissa platser.
 • Terminens möten: Förra terminen skulle vi haft ett möte med personal från matsalen. Detta blev inställt pga av sjukdom. Elevforum vill ha ett möte denna termin istället. Mia kolla med matpersonalen för att hitta ett datum som passar.
 • Rapport från skolorna:– En fråga angående cykelställ på skolgården kom upp. Mia kollar om det kommer sättas upp fler cykelställ. – Lunchtider: Några klasser har ”dåliga” lunchtider där man har lång rast före sin lunchtid.Detta är inte bra och de vill att man tänker på när schemat läggs.  – Eftersom en del inte äter på sina lunchtider blir det ibland fullt i matsalen. Eleverna vill att man ska äta på sin tid (även om de tycker en del tider är dåliga)
 • Trivselenkät – kort info om att trivselenkät är på gång
 • Info från fritids: – Lattjo startar vecka 6 – Det kommer att vara uttlottning av priser bland de som deltog i aktivitetskalendern i december. Tack vare elever som deltog samlades 3000 kr in till musikhjälpen! – Sportlovsaktiviteter: Info kommer läggas ut på hemsidan – Hestra – en sportlovsaktivitet kommer vara att åka till Hestra. Affisch och anmälningsblanketter kommer sättas upp/läggas fram i kaféet fredag 2/2.

 

 

Elevforum 23/10-17

 

Närvarande; elever från samtliga klasser åk 6-9, Elinor, Daniel, Nina och Mia

 

 • Återkoppling från förra mötet:
  – protokollet: viktigt att titta igenom protokollen från mötena och lyfta det med sin klass. Mentorerna behöver ge tid på mentorstiden både före och efter ett elevforumsmöte.
  – micro: några elever föreslog en micro i caféet som eleverna kunde använda. Frågan har diskuterats med köket och med personalen i caféet. Svaret är att det inte är möjligt med en micro. Anledningar:
  1. Praktiska problem (ex förvaring av maten under dagen, disk, sopor, hygien, allergier mm). 2. Vi vill att eleverna äter i matsalen. En micro skulle konkurrera med matsalen.

 

-besök från köket: elevforum vill träffa någon/några personal från köket och ställa lite frågor. Mia har pratat med Inger i köket och de kommer                 gärna på ett elevforumsmöte. Inger kollar tider de skulle kunna och hör sedan av sig till Mia.
– aktivitet åk 9. Eventuellt kommer föräldraföreningen i Mörrum ha lite pengar så att eleverna i nian kan hitta på en aktivitet. Detta skulle då                      återkomma varje år. Några klasser har diskuterat detta och Mia har något förslag. Vi gör en lista med förslag som vi kan lyfta på ett kommande              möte.

 

 • Halloween
  Det har kommit förslag från en klass att ha en utklädningsdag på skolan fredagen den 27/10 (nu på fredag innan lovet). Elinor säger att detta är ok men det finns vissa saker man ska tänka på

 

* Inga clowner

 

* Inga vapen

 

* Inget kränkande

 

* ingen heltäckande mask

 

Man måste såklart inte klä ut sig till något med skräcktema. Viktigt att klassrepresentanterna informerar om detta i sina klasser så snart som möjligt!

 

 • Prov
  Flera elever känner stress över att det ligger flera prov/vecka i kalendern. Elinor informerar om att det inte finns någon lag/regler om max antal prov per vecka men att två prov/större inlämningar per vecka är rimligt. Det är dock viktigt att tänka på att det är skillnad mellan prov och prov. Har man nationella prov eller oförberedda prov är det inte riktigt samma sak. Man kan inte heller räkna in prov som man missat och behöver ta igen /göra om. Vi lovar dock att lyfta denna diskussion med personalen.
 • Övrigt:
  – Speglar: tidigare har vi lyft spegelfrågan och eleverna blev lovade speglar om inget hände med dem som redan finns uppe. Trots att speglarna fått hänga kvar (hela) så har inte nya satts upp. Mia tar tag i detta.
  – Högtalare: eleverna tycker att högtalarna i idrottshallen är under all kritik. Dessutom fungerar de inte så att det hörs i hela hallen. Mia kollar upp med Ida och Peter.
  – Klockor: Det saknas klockor i en del omklädningsrum och klockor som finns på skolan går olika. Mia kollar med Ole. Det kom också ett förslag om att ha en eller ett par stora uteklockor. När man använder de nya fotbollsplanerna är det lätt att komma sent till lektionen eftersom det inte finns någon klocka att kolla på. Eleverna är medvetna att de har klocka på mobilen men poängterar att det inte är lätt att titta mobilen när man spelar fotboll. Vi kollar om det finns möjlighet att köpa in klockor till skolgården.
  – Omklädningsrummen: ibland är det flera klasser som ska byta om till idrotten samtidigt. Viktigt att visa hänsyn. Om man upplever att det är problem så prata med idrottsläraren. Kanske går det att ändra något för att det ska fungera bättre.
  – Hinderbanan: Daniel berättar att arbetet med den nya utehinderbanan är på gång. Anledningen till att det har dragit ut på tiden är att de som byggt den gjort flera fall och många saker behöver därför göras om.
  – Datorer: om en dator har gått sönder pga av att man tappat den el dyl måste elevens föräldrar ringa rektorn (Elinor). Först när Elinor fått ett samtal från föräldrarna kommer lagningen av datorn påbörjas.

 

Viktigt till nästa möte:

 

Ta in frågor från din klass som ska ställas till personalen i köket!

 

Informera om utklädningsdagen så fort som möjligt!

 

Gå igenom protokollet och informera din klass vad vi diskuterat

 

Protokoll elevforum 12/10-17

 

Närvarande; elever från åk 6-8 samt Nina och Mia

 

Uppstartsdagar – eleverna är positiva de uppstartsaktiviteter som var i början av terminen. De vill gärna fortsätta ha aktiviteter tidigt på terminerna. Åttorna lyfte att dagen på Pukaviks båtklubb var bra. Tanken är att detta ska vara ett stående inslag för våra åttor på Norrevång. Sexorna tycker att flytten till Norrevångskolan har fungerat bra.

 

Öppen dörr 6/12 – Mia informerade om att det kommer ligga en “öppen dörr” för eleverna dena 6/12. Ytterligare information om detta kommer.

 

Aktivitet åk 9 – föräldraföreningen i Mörrum har planer på att låta eleverna i åk 9 få göra en aktivitet som föreningen betalar. Inget är bestämt ännu men tanken är att det ska finnas en aktivitet för sexorna (Hestra) och en för niorna. Elevforum fick i uppgift att kolla med sina klasskamrater vad detta skulle kunna vara för aktivitet. Detta kommer vi fortsätta diskutera under kommande möten i elevforum.

 

Övrigt

 

Det kom upp många frågor om maten i matsalen och vi bestämde att vi skulle bjuda in någon representant från matsalen till ett möte. Mia kollar upp detta.

 

Klass 8c har förslag om att det skaffas in en micro till caféet. Mia kollar upp detta med Anna-Karin.Nästa möte 23/10-17 kl 12:15. Information om sal kommer.

 

Elevforum 3/5 2017

 

 • Ida och Peter besökte elevforum och berättade om en stor satsning som är på gång när det gäller utemiljön. Om allt går enligt planen kommer vi få två stycken miniarenor samt en hinderbana till skolstarten ht17!. Det jobbas också på att försöka få pengar till trevliga sittplatser för elever ute på skolgården. 
 • Beslut: Eleverna i åk 9 får kompensationsledigt för Kreativum eftermiddagen den 19/5.
 • Avstämning angående duschdraperier och speglar. Draperierna är på plats men inte speglarna. Vi tar detta med Ole.
 • Både tavlor och foton till korridorerna är på gång. Vi stämmer av med Lasse.
 • Genomgång sista veckorna (utförligare info kommer) 

 

 – Torsdag 1/6 9C paddlar, 9a, 9b, samt åk har mentorsdag, åk 7 är på Nytorpet

 

–  Fredag 2/6 9a och 9b paddlar, 9c, åk 6 och åk 7 har mentorsdag, åk 8 till Nytorpet

 

 – Måndag 5/6 och tisdag 6/6 – lediga

 

– Onsdag 7/6 Åk 9 til Wanås, Övriga mentorstid, utvärdering, städ, film mm

 

– Torsdag 8/6 Samtliga: aktivitetsdag på skolan. Kortare skoldag (bussar hem 12:30)

 

– Fredag 9/6 Skolavslutning 11-12 (ca)

 

Övrigt: Fråga från eleverna: Varför serveras matvete blandat med ris istället för bara ris? Mia skickar frågan till köket.

 

Elevforum 8/2 2017

 

 • Duschdraperier – är å gång. Helen K håller på att sy upp dem så att de passar våra duschutrymmen.
 • Tavlor etc i korridoren. Vi behöver fixa till korridorerna lite och göra det mer och elevforum fick komma med förslag. Ett förslag är att fotoprofilen sätter upp bilder och att skolan då köper in ett antal ramar för detta.

 

Musik i högtalarna i cafeet är ett önskemål från eleverna.

 

Måla fler större tavlor i bilden som kan sättas upp i korridoren

 

Önskemål från eleverna att det finns fler personal tillgänglig så att eleverna kan få större tillgång till exempelvis pingislokalen. Utrustningen i pingislokalen är inte skolans (utan pingisklubbens) och därför får inte elever vara där själva. Fritids tittar på detta och håller på att utforma ett schema för detta. .

 

 • Finansiering för niornas avslutningsmiddag är klar. Avslutningsgruppen kommer att bestå av niornas elevforumsrepresentanter, någon från fritids samt
 • Mentortsid – efter önskemål från elevforum har personalen börjat bygga upp en “bank” med material man kan jobba med på mentorstiden.
 • Swish  – Daniel informerar om att K-hamns kommun inte har ngt avtal angående swish. Ska man inför swish behöver man höja priserna i skolcafeet vilket inte är ett alternativ i nuläget enligt fritids. Man tittar på andra lösningar som är avgiftsfria. Österslätt har kört med swish ett tag men det har inte fungerat särskilt bra (bedrägerier, avgifter mm).

 

Elevernas förslag är att köra på swish och höja priserna vid just swishbetalningar.

 

 • Speglar – eftersom speglarna som finns i omklädningsrummen fått vara i fred så borde det sättas upp i alla klassrummen – som lovats!
 • Cykelställ – i nuläget finns inga att sätt upp inne på skolgården men så fort vi får tillgång så kommer vaktmästare sätta upp dem.
 • Fotbollsspelet – går det att flytta till en annan plats där det inte låter så mycket? Daniel tar detta vidare till fritidspersonalen.
 • Önskemål från någon klass är att det ska finnas lite utomhusaktiviteter. Daniel berättar att många elever är ute under vår och sommar
 • Mer varierande mat – ofta samma maträtter. Vi bjuder hit kostchefen och några från köket.
 • Vattenfrågan – ta med egen flaska/mugg. Anledningen är dels miljön men också att fritids har svårt att hinna med servering, disk, torka upp, fylla på etc. Många elever gick direkt från matsalen och tog ett glas (eller halvt) glas vatten.   

 

 

 

 

 

Elevforum 30/11-16

 

 • Avslutningsgrupp för årskurs 9 – niorna lyfter det med sina klasser.
 • Duschrummen

 

 • Speglar – en spegel är uppe på prov. Får den hänga kvar och vara hel kommer det speglar i andra omklädningsrum också
 • Duschdraperier – vi kommer att köpa in draperier till duscharna.
 • Krokar  – det finns önskemål om krokar för handdukar vid duscharna. Ole kollar detta. Det kan vara svårt att fästa krokarna på skärmarna – men man kan hänga handduken över skärmen.

 

 • Swish Anna-Karin har fått frågan – vi inväntar svar från henne.
 • Återkoppling skyddsrond – kyla, elkontakter, termostater etc
 • Trivselenkät på gång – ska genomföras den 12/12
 • Öppen dörr den 9/12 – kort info. Klasserna får ytterligare info på måndag (mentorstiden)
 • Övrigt:

 

 – Cykelstölder – hur gör man om man blivit av med cykeln? Om den blivit stulen – gör en polisanmälan och informera mentorn

 

 – Rektorsrekrytering – tjänsten är ute igen.

 

 – Mingel innan musikalen. Några elever från åk 8 och 9 kommer att hjälpa till nere i Folkets Hus De är tiffrågade och får ytterligare info via mail.

 

 – Önskemål om längre öppettider i kiosken på fredagar. Mia har mailat frågan till Anna-Karin.

 

 – Önskemål:. fler cykelställ ställs upp på skolgården (fästa på nästa stenklump..).

 

 – Någon klass önskade bänkar/stolar utanför klassrummen. Det är inte aktuellt pga olika anledningar: brandsäkerhet, buller, städ.

 

 – Grupprum – eleverna (och lärarna) upplever att grupprummen är snubbiga. Önskemål att fräscha upp dem.

 

 – Önskemål om insynsskydd i duschrummen även från idrottshallen

 

 – Problem med lunchtider – eleverna tycker det är jobbigt med rast före lunchen. Svårt att åtgärda i nuläget (pga av klassernas schema)

 

Elevforum 11/10-2016

 

Närvarande: representanter från samtliga klasser, Per K, Mia L och Veronica H

 

 • Lapp angående mobiler- vi gick igenom lappen med de punkter elevforum tog fram under förra mötet. Inga ändringar behövdes göra vilket innebär att lappen kommer att mailas hem till vårdnadshavarna. Lappen ska också gås igenom under en mentorstid så att alla har tagit del av vad som gäller.

 

 • Likabehandlingsplanen diskuterades och elevforum fick komma med förslag på hur man kan jobba med det Likabehandlingsplanen handlar om. Följande förslag kom fram:

 

Ha klassdiskussioner om ex kränkning, mobbing, vänskap osv

 

Fler aktiviteter tillsammans – både inom klassen och mellan klasserna

 

Utnyttja mentorstiden till diskussioner, lära-känna-övningar

 

Veronica berättade att hon kommer att starta upp kille/tjej-grupper. Hon startar med niorna (9a) och tar sedan åttor, sjuor och sexor.

 

 • Sista veckan – kort diskussion vad man kan göra under sista veckan då Musik/kultur-eleverna är iväg och förberedes musikalen. En dag med aktiviteter för skolans övriga elever ska planeras. Förslag från elevforum:

 

mentorsdag

 

årskursdag

 

profildag

 

Det är inte helt klart vad som kommer att gälla för sexorna denna veckan. 7-9 titar på musikalen på torsdagen.

 

 • Kyla – det är fortfarande kallt i många klassrum på skolan. Till nästa möte kommer någon representant från vaktmästarna bjudas in för att förklara varför det är kallt och berätta vad man tänker göra åt det.

 

 • Swish – det finns önskemål om att man ska kunna betala med swish i fiket. Anna-Karin ska kolla upp möjligheterna till detta – elevforum önskar att det sker snabbt!

 

 • Vatten – Anna-Karin upplever problem med att många vill dricka vatten i caféet efter idrotten. Glasen räcker inte och hon hinner inte ta hand om disken. Ett förslag är att man har med sig en vattenflaska till skolan. Vi ska kolla andra möjlighet för det är såklart viktigt och bra att man dricker efter idrotten (och annars också).

 

 • Önskemål om bänkar/bord vid skåpen. Anledningen till att det inte kommer att sättas dit är dels städ dels att tanken inte är att man ska vara där på raster eftersom andra har lektioner i klassrummen som ligger där.
 • Cykelförrådet – är upplåst eftersom tiderna inte riktigt är samma för alla elever. Ställ gärna cykeln inne på skolgården och kom ihåg att låsa den!
 • Värdesaker – tänk på att inte lämna värdesaker i omklädningsrummen eller exempelvis utanför matsalen
 • Önskemål från en klass är att det fanns fler språk att välja mellan när det gäller språkval.

 

 

 

Elevforum 30/8-16

 

Närvarande: Elevrepresentanter från samtliga klasser förutom 9B och 9C som var på en föreläsning, Patrik och Mia

 

 • Vad är elevforum?

 

Vi diskuterade och gick igenom vad elevforum är och gör. Patrik poängterade att elevforum är med och bestämmer om en hel del saker men inte allt. Däremot kan alla frågor som har med skolan att göra lyftas och elevforum ska få svar på sina funderingar

 

 • Uppstarten 2016 -uppstarten upplevs som positiv av eleverna

 

 

 

 • Rutiner för elevforum

 

 

 

– Vi behöver ha en ordförande/en elev som kan föra elevforums talan samt ett par som för anteckningar under mötena. Mia och Patrik pratar med några elever angående detta.

 

– Anteckningar läggs ut på hemsidan under fliken “Elev – Elevforum”.

 

– Elevrådsrepresentanterna ska lyfta det som diskuterats på Elevforum på kommande mentorstid.

 

– På mentorstiden kan man också lyfta saker man tycker borde diskuteras i Elevforum.

 

 

 

 • Mobiler

 

Vi diskuterade vad som ska gälla angående mobiltelefoner på skolan. Vi enades om några punkter som kommer att sammanställas och gås igenom med eleverna samt skickas hem till hemmen.

 

 

 

 • På gång i skolan

 

Patrik och Mia pratade om Läslyftet som är en fortbildning alla undervisande lärare går. För eleverna innebär det bla att det inte kommer vara undervisande lärare på plats på studietiden måndagar och torsdagar. Dock finns det personal som kan hjälpa till vid dessa tillfällen. Vi pratade också kort om att Patrik ska sluta och att det kommer en ny rektor. Vem det blir vet vi dock inte ännu.

 

 

 

 

 

 Elevforum 20/10-15

 

 • Genomgång av rutiner inför och efter elevforum. Viktigt att man får tid att lyfta saker med klasser både före och efter mötet. Som elevforumsrepresentant har man ansvar, tillsammans med mentorn, att se till att detta blir gjort.
 • Sekreterare – någon utav niorna kommer att föra protokoll. Eventuellt blir det ett roterande schema. Idag skrev Simon S (och Mia)
 • 9a har önskat att idrottshallen ska vara öppen på raster. Ska detta vara möjligt måste någon vuxen vara ansvarig och “vakta”. Fritids kollar upp möjligheterna. Kanske kan man prova någon gång sen se om det är populärt och sen kanske fortsätta. Lotta informerade också om att pingislokalen kommer att öppna igen. Lokalen har varit stängd pga av att nytt golv har lagts in.

 

 

 

Eftermiddagsaktiviteter,

 

Måndagar = skapande verkstad

 

Onsdagar = fri hall

 

Torsdagar = mat och bak(fullt)

 

Fler förslag? Ska lyftas med klasserna.

 

 • Fritids vill ha in förslag på inköp till cafeterian. Det kan vara t.ex kortlekar, fotbollar mm

 

 • Mobilfri vecka?  Elevforum listade för-och nackdelar med detta och detta ska diskuterades vidare i klasserna. Det är alltså inget bestämt än bara pratar om det.

 

 • Nästa möte: diskussion kring skolmaten

 

 

 

Elevforum 24/9 2015

 

Terminens första elevforum!

 

 • Allmän diskussion kring vad elevforum är och varför vi har ett elevforum. Sjuorna har i uppdrag att berätta kort om elevforum i sina klasser under fredagens mentorstid.
 • Sjuorna upplever att uppstarten på Norrevång har varit bra.
 • Cyklar: Under fredagens mentorstid påminner elevforum sina klasskamrater om att låsa cyklarna! Det undersöks om det finns möjlighet att sätta upp fler cykelställ ute på skolgården eftersom många elever tycker att dessa är bra.
 • Inför föräldramötet i åk 7 kommer sjuorna få fylla i en minienkät. Håll koll i mailboxen efter mail från Patrik!
 • Förra terminen bestämdes att vi skulle köpa in laddare (mobil-och datorladdare) för utlåning. Vi kollar med Anna-Karin om utlåning kan skötas av caféet.
 • Nästa möte går vi igenom rutiner kring elevforum (hur man informerar sin klass, sekreterare etc).

 

Elevforum 21/4 – 15

 

 

 

Enkät – på uppdrag från förvaltningen svarade eleverna i elevforum på en enkät om förväntningar mm

 

 

 

Beslut 5000:-

 

 • 5000 av 10 000 går till niornas avslutningsmiddag i 3år

 

 

 

 • laddstation i caféet (i skåpen?)

 

 

 

Ny profil?

 

 • Fiskeprofil?
 • Åka och fiska ca vart 4-6 vecka
 • max 15-20 medlemmar

 

 

 

Nytt dokument?

 

 • Relationskontrakt
 • Skrivs på efter vsist antal samtal med lärare och rektor mm.
 • Konflikter efter påskrift = polisanmälan eller liknande.

 

 

 

Besök… 28:e 29:e

 

 • 28:e Strategi-och Framtidsminister (Kristina Persson)
 • 29:e DN på besök

 

Elevforum 4/3-15

 

 

 

Avslutningsmiddag osv: Det kommer att bildas en avslutningsgrupp. Man får anmäla sig på en lapp i cafét om man vill vara med. Sista två åren har det varit på hotellet i Karlshamn. 9:orna i avslutningsgruppen  ska tillsammans bestämma  vilken meny, vilken klädsel det ska vara, om det ska hittas på några aktiviteter m.m.

 

 

 

Bild/karta – mat: Vi har pratat tidigare om att göra en karta i matsalen där man markerar ut t.ex kycklingfilén och skriva vart den kommer ifrån. Det kan kulturprofilen kanske arbeta med. Mia ska ta vidare detta och prata med matsalen om vart maten kommer ifrån.

 

 

 

Pengar: Vi har gjort av med ca 3000:- och har 7000:- kvar. Förslag som har kommit upp är laddare till mobil/dator som kan lånas ut samt spel. Vi pratade lite om en laddningsstation för att inte laddarsladdarna ska gå sönder så snabbt. Alla elever ska få fylla i vilken telefon dem har i ett googleformulär. Vi ska kolla vidare angående inköp med spel. Pingisrack och bollar osv kommer att köpas in. Det pratades om att vi ska besluta att 3 år i rad lägg en viss summa pengar av dessa 10 000:- på avslutningsmiddagen. Vi vet inte om det är okej och göra så men det ska kollas upp.

 

 

 

Åk 6: Årskurs 6 kommer att komma upp på Norrevångskolan till höstterminen. 2:ans korridor ska göras iordning för dem. Anledningen till att dem ska börja är för att det är alldeles för mycket folk på Mörrumskolan. Det är egentligen inte meningen att Norrevångskolan ska vara en 6-9 skola, det är just bara pga platsbrist på Mörrumskolan. Tanken är att elevforum ska välkomna dem på något sätt.

 

 

 

Övrigt:

 

-Cykelförråden öppnas försent. Patrik ska kollas upp varför inte vaktmästarna öppnar i tid. Han ska också kolla vem som ska öppna nu framåt.

 

-Vi diskuterade om att köpa in bänkar som kommer finnas vid bussarna utanför skolan.

 

-Studiedag 9/3

 

 

 

Elevforum 26/1-15  – protokoll

 

 

 

Fritidsgården

 

 • Fritidsgården vill annordna eftermiddagsaktiviteter som man kan vara med på efter skoltid. Förra terminen annordnade dem bl.a matlagning på torsdagseftermiddagarna.  Elevforumsreprensentanterna för varje klass förklarar mer om detta på mentorstiden.

 

Trygghet och trivsel

 

 • Vi diskuterade resultatet på trygghet och trivselenkäten. Vi la fokus på punkten “mobbning/trakasserier -hot/våld-skadegörelser”. Vi ska ta upp och visa resultaten på dessa tre punkter för klassen på mentorstiden samt att vi ska diskutera om de i klassen.
 • Vi hade en diskussion om att vi ska starta någon typ av grupper “10-15-20 grupper” någon för-/eftermiddag så vi elever lär känna varandra mer på skolan. På så sätt kommer det gynna oss. Men vi ska ta vidare det.

 

Möbler på skolan

 

 • Det är många stolar och bord på skolan som inte är i bra kvalite. Vi ska kolla upp vilka klassrum m.m som behöver nytt.
 • I omklädningsrummen på idrotten ska vi sätta upp antingen drapperier som vi haft uppe innan eller ska vi testa sätta upp skydd. Det var en del klagomål på tjejernas omkläningsrum i 3an, dåliga duschar och ofräscht. Det får vi prata vidare om senare…

 

Sopsortering

 

 • Sopsorteringen  i korridorerna har tagits bort för att dem användes inte på rätt sätt. Det ska det bli en sortering i cafét och i den stora korridoren kommer det finnas två papperskorgar, en för kompost och en för vanliga sopor.

 

Pengarna

 

 • 3000:- har vi gjort av med på lussefika, avslutningsfika m.m. Det finns fortfarande 7000:- kvar. Förslag har kommit in på t.ex mobilladdare, datorladdare m.m som kan finnas till utlåning i cafét. Vi pratade lite om att köpa in “Just Dance” tv-spelet.

 

Maten

 

 • Vi pratade om att vi elever ska kunna se vart skolmaten kommer ifrån. Vi diskuterade om att göra en karta och sätta ut lappar om vart maten kommer ifrån och skriva lite om det.
 • Smildrickorna som eleverna får med sig på utflykter kommer tas upp med maten.

 

 

 

Om ni får era cyklar förstörda, kör in dem på skolgården i nya cykelstället!!

 

 

 

Protokoll 24/11 2014

 

Förra protokollet:

 

Maten: Kycklingen vi har ätit (ca 2 ggr under detta året) var dansk kyckling som var en ersättningsvara. Kycklingen kommer annars levererad från guldfågeln men när guldfågelns företag fått leveransproblem så fick vi dansk kyckling som ersättning. Vi diskuterade om vi ska laminera en lapp och skriva fakta om vart maten kommer och sedan sätta upp denna lapp i matsalen.

 

Cykelställ: Nya cykelställerna håller på att sättas upp av profilelever (3-4 stycken uppsatta). Om man vill får man ställa sin cykel på det nya cykelstället inne på skolans område.

 

Värme/temperatur: När det var kallt förra gången så höll man på med endast fläktarna och drog ner flödet i ventelationen. Man trodde det skulle förändra temperaturen genom att ändra fläktarna, men man måste ändra och kolla på värmesystemet istället. Man tror att det är för långa ledningar, men det ska fixas. Just nu i NO-salarna är det uppmätt 14 grader.

 

 

 

Nya protokollet:

 

 • Hälsodagen: Hälsodagen var som ett “test” på att eleverna kan göra en uppgift fast på en annan plats än skolan. Hur det fungerade och vad resultatet blev utav det. Lärarna valde att göra uppgiften till en hälsouppgift eftersom dem var nyfikna på vad eleverna väljer att laga till lunch, vad de väljer att läsa osv.

 

Vi funderade lite kring om det är bättre för tonåringar att börja lite senare på morgonen och sedan sluta senare på eftermiddagen eftersom forskning säger det. Om det är bra att börja med träning på morgonen osv och om det förändrar resultaten i skolan.

 

 

 

 • Prov hemma: Vi pratade en del om att testa ha ett prov hemma en för- eller eftermiddag någon gång under skoltid. Provet kan t.ex ha en koppling till hemmet.

 

 • 10.000 kr: Innan årsskiftet ska vi göra något av 10.000 kronor som vi har fått och det ska gå till alla elever på skolan. Förr har pengarna gått till ex. informations TV:n i cafét, tilltugg innan musikalen sista skoldagen innan jullovet, film, lussefika…
 • Vi pratade om att använda lite pengar till mingelfika innan musikalen på folkets hus, lussefika i skolan… Det var en del önskemål om att köpa in en soffa, men vi ska ta det vidare till klasserna.

 

 

 

 • Terminsslut: Luciatåg håller på att fixas. Sista veckan är som vanligt förutom dem som har musik&kulturprofil som är på folkets hus hela veckan. Betygen kommer vi få i handen sista dagen på terminen.

 

 • Enkät: Trygghets och trivselenkät ska vi fylla i på mentorstiden. Det är jättebra om det är så många elever som möjligt som fyller i den.

 

 • Logo för Norrevång: Vi har fått pengar för att kunna göra någon snygg logga för Norrevång. Vi kom fram till att vi eventuellt ska ha en tävling om bästa logon som man kan vinna pris för. Logon kommer synas mycket på t.ex papper skolan skickar ut osv. Vi elever kan komma med idéer men det är riktiga designers som sedan ritar dem riktigt.

 

 • Snus: De nya tavlorna som har hängts upp i korridorerna är det folk som kletar snus på dem. Elevforumsrepresentanter för varje klass ska lyfta detta till sin klass. Ska en städdag behövas på skolan?

 

 • Kompensation 9:or: Kompensationstid för alla niorna som var med på arbetsmarknaskvällen på kreativum i september ska få sin kompensation vårterminen eventuellt i maj nästa år. Elevforum ska diskutera vidare kring detta.

 

 

 

Glöm inte bort vår mejl! elevforum@norrevangskolan.se

 

 

 

Protokoll 15/10 2014

 

För att hitta elevforumets protokoll kan man gå in på norrevangskolan.se och sedan klicka på rubriken “elev” och där kommer alla protokoll från möterna finnas.

 

 

 

 

 

 • Rökning och parfymer: Det stinker mycket rök i korridorerna. De som röker sprutar oftast på sig parfymer för att det inte ska lukta. Andra elever som inte röker sprutar också massa parfym på sig (luktar mycket i 2ans korridor). Det finns elever som är allergiska mot parfymdofter, t.ex astma och kan då få andningsproblem, många får också huvudvärk eller utslag på kroppen. Man ska undvika att spraya i skolan, absolut inte vid skåpen! Om det fortsätter så får de elever som orsakar problemet ev gå på samtal hos Pia.

 

 

 

De som röker ska man påpeka att dem luktar illa. Tänk på att det finns folk som har allergier och mår dåligt av röklukten. En lösning kan vara att mentorn till eleven/eleverna som röker pratar med dem (mentorssamtal) eller också ett samtal med kurator/Pia/tandsköterska . Det kanske också ska bjudas in folk som kan prata om angående rökning.

 

 • Cykelställ: Cykelställen är på g. Det är ca 50 cyklar man kan flytta. Man ska då tänka på att låsa sin cykel där det nya cykelstället kommer stå då dem inte låses in med hänglås.
 • Mat: Viktigt med svensk mat. Det har varit dansk kyckling i skolan. I danskt kött finns det oftast mycket antibiotika som djuret fått i sig och när vi äter den får vi också i oss den antibiotikan. Det är också viktigt med ekologisk mat. När klassen ska på utflykt kan man istället få med sig ekologisk mat som är miljövänlig (ex. juice, kött, tetra). Ett önskemål är att vi ska få veta i matsalen vart maten kommer ifrån.

 

I matsalen vill elever att det ska finnas fler alternativ att välja på varje dag. Det kom också upp att de har börjat blanda salladen igen och det är inte bra.

 

Kryddorna behöver också flyttas i matsalen för det händer att det hamnar kryddor i salladen som finns under kryddorna. Maten ska också räcka till alla, även dem som kommer sist!

 

 

 

 • Prov: Lärare måste bli bättre på att kolla upp i kalendariet när klassen har prov och hur många det är under veckan. Man ska vara beredd på att det kommer finnas 2 förberedda prov per vecka (inte varje vecka) + kan det tillkomma oförberedda prov t.ex engelska. Om det ligger ett NO-prov och det tillkommer ett mer “vanligt” prov så får den läraren som är ansvarig för det provet flytta det. När det kommer nationella prov i årskurs 9 kan det komma någon reflektionsuppgift utöver dem nationella proven. Men däremot förra året blev det inga vanliga prov utan endast nationella och det kan bli så denna gången också.

 

 • Övrigt: Temperaturen i skolan. Det kommer komma en skyddsrond om ca 2 veckor som kommer kolla upp och mäta temperaturen här på skolan. Filtar behövs i NO-salar för det är så kallt.

 

 

 

 

 

 

Elevforumsmöte 23/9-14

 

Punkter vi tog upp under mötet:

 

 • Det finns en mejladress till vårt elevforum där man kan skicka in sina förslag som vi kan ta upp och diskutera om under mötet. elevforum@norrevangskolan.se
 • Vi kallar vårt möte för elevforum istället för elevråd, matråd osv för man kan lyfta precis allting här. Vi pratar om allting som rör Norrevångskolan.
 • Bjuda in politiker: Vi beslutade om att vi ska bjuda in politiker till vårt elevforumsmöte som sitter inom barn- och utbildningsnämnden som vi kan prata med och säga våra åsikter inom skolan samt ställa frågor till dem. För att veta vad vi ska ställa för frågor till dem behöver representanterna för varje klass ha ett klassråd och tillsammans komma fram till frågor som kan användas under politikermötet.
 • Mitt omdöme dokumentet: Vi pratade om det nya dokumentet om mitt omdöme och tanken med det är att det ska vara så enkelt och lätt att hantera som möjligt.
 • Klassråd: Vi bestämde att man ska ha möjlighet och tid att fråga klassen på mentorstiden på måndagen innan vårt möte är då klassen ska få säga vad dem vill ska tas upp under mötet. Det ska också finnas tid på fredagens mentorstid att berätta för klassen vad som togs upp och beslutades under mötet. Vi beslutade också att det ska hållas ett elevforumsmöte i månaden.
 • Skolmaten: Några påpekade att under vårterminen -14 så har dansk kyckling används i skolmaten istället för svensk. Man undrar varför köket väljer och köpa in danskt istället för svenskt? Det lyftes också upp att de klasserna som kommer sist till matsalen får inte alltid den maten som egentligen ska erbjudas. Det hände att vissa elever fick två schnitzlar och vissa bara en förra veckan. Salladen har också börjat blandats igen och oftast smakar den vanliga grönsalladen salt. Nu framåt kommer det alltid finnas annan mat som alternativ när det är soppa på matsedeln.
 • Cyklarna: Det togs upp att många cyklar stuls och blir förstörda på skolan. Det diskuteras om att kapa av cykelställerna och sätta fram dem mot skolan (i synhåll så syv, kurator, skolsköterska har koll) runt stora “stenarna” mot fotbollsplanen på skolan. Isåfall behöver man själv ha ett lås till sin cykel då dem inte kommer vara inlåsta som dem är i nuvarande. Isåfall kan det finnas kvar två inlåsta ställ så som det ligger i nuläget fast att det bara finns kvar ett för mopeder och ett för cyklar (där cykelställen/mopedstället är just nu.)
 • Rökning och parfymer: Till nästa elevforum ska vi diskutera och lyfta mer om hur mycket parfym man ska få spruta på sig i skolan, hur det är med rökförbjudet osv.