Nu börjar de nationella proven närma sig för elever i åk 6 och i åk 9. Vi vill uppmärksamma er på att ledighet inte beviljas de dagar det ligger ett nationellt prov.

Provdatum ligger i respektive årskurs kalender som du hittar här på hemsidan under ”Elev – kalendrar”. De finns också på skolverkets hemsida:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/provdatum-i-grundskolan