Kontaktinformation

Norrevångskolan

Gungvalavägen 41

375 33 Mörrum

E-mail: norrevangskolan@utb.karlshamn.se

Rektor:

Elinor Leijon 0454-30 78 88, 0733-57 63 88,         elinor.leijon@utb.karlshamn.se

Expedition:

info@norrevangskolan.se

Inga-Lill Gustavsson 0454 – 30 78 80

Expeditionen nås mellan klockan 08.00 – 14.30 varje skoldag.

Sjukanmälan:

Skall göras varje dag av vårdnadshavare då barnet är sjuk.

Logga in på Dexter för sjukanmälning här >>

Manual för sjukanmälan Dexter

Manual för Dexter frånvaronotifiering

 

Elevhälsan:
I elevhälsan ingår rektor, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska samt skolkurator.

Specialpedagog
Carolina Spogardh 0454-30 7 8 79, 0733-57 62 93
carolina.spogardh@utb.karlshamn.se

(Carolina är föräldraledig tom april 2019)

Martin Löfgren 0454-307889, 073-3576293

martin.lofgren@utb.karlshamn.se

Studie-och yrkesvägledare

0454-30 7881, 073-357 61 21

Skolsköterska
Maria Tibell 0454-30 78  84, 072-8849320

maria.tibell@utb.karlshamn.se

Skolkurator
Nina Svennergren 0454-30 78 78, 0733-57 61 48
nina.svennergren@utb.karlshamn.se
Nina är på Norrevång alla dagar.

Vaktmästare
Ole Andersson 0454 – 30 78 92

Kök
Inger Vippola 0454 – 30 78 95

Fritidsledare
Daniel Hjörring 0454 – 574634
Anna-Karin Olsson är fritidsledare i skolans café.
annakarin.olsson@norrevangskolan.se

Bibliotekarie:
Camilla Magnell 0454-30 78 76.
Camilla är på Norrevång alla skoldagar.

Arbetslag
Norrevångskolan har delat in pedagogerna i två arbetslag.
Det röda arbetslaget har sitt arbetsrum i korridor 1.
Det gröna arbetslaget har sitt rum i korridor 3.