SYV

Studie- och yrkesvägledare: Elin Stålhand

Kontakt
Tel: 0454-307881 el mobil 0733-576121
Mail: elin.stalhand@utb.karlshamn.se
Nedan följer lite länkar som ni har nytta av inför och under PRAO:en

Broschyr arbetsmiljöverket med information kring hur barn och ungdomar får arbeta. Den tar upp allmän information, arbetsuppgifter samt arbetstider och ledighet.

Uppgifter att göra under PRAO

Praoblanketter

Gymnasieinformation HT 16