Terminsstart

Efter en annorlunda terminsavslutning är det dags att starta upp vårterminen 2021 - även terminsstarten blir annorlunda. Information har gått ut via Unikum - den bifogas även här. Ytterligare information kommer så fort nya beslut fattas och precis som tidigare kommer...

läs mer

För kännedom

Under veckan har följande informationsbrev skickats ut till elever i åk 9 samt deras vårdnadshavare. Beslut distansundervisning åk 9 Norrevångskolan Beslut fortsatt distansundervisning åk 9 Norrevångskolan

läs mer

Information angående 21-22/12-2020

Följande information har mailats ut till samtlga elever och vårdnashavare via Unikum.  Information till vårdnadshavare med elever på högstadiet i Karlshamns kommun I Karlshamns kommun har högstadierektorerna gemensamt beslutat att under de sista två skoldagarna för...

läs mer

Sjukanmälan görs via Dexter

 Frånvaroanmälan sker genom frånvarosystemet Dexter. En instruktion finns HÄR.

Anmäl frånvaro genom att anmäla på webben,

i appen eller

ringa talsvar (0454-720026).

OBS! Sjukanmälan görs varje dag innan 08.00 av vårdnadshavare.

Klicka här för att anmäla via webben >>

INFORMATION

 På gång vecka 3

För mer klassrelaterad information såsom prov etc kolla kalendern för respektive årskurs.

Vecka 2-3 har samtliga klasser distansundervisning

Vecka 3 startar vi upp studietid på distans! Kod till classroom kommer via mentorerna. 

Måndag: Terminens första dag

Tisdag: Studietid
Onsdag: 
Torsdag: Studietid
Fredag: 
Studietiden våren 2021

Studietid på distans. Kod til classroom fås via mentorer

Tisdagar 14:40-15:30     Mia, Ida, Pernilla, Frank
Torsdagar 14:40-15:30  Linda, Per A, Marianne, Frank

Webbknapp 2019_418x108px