Att 3D är på framfart är det nog inte många som har missat! Under de senaste veckorna  har Per och Mia träffat  några utav våra fbk-elever och låtit dem prova på 3d-modellering. Eleverna har lärt sig en hel del och nu väntar de på att få sina modeller utskriva i skolans 3d-skrivare.