Brukardialog kring ny organisation inom förskola och skola i Mörrum 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden för barn, ungdom och skola, BUS-nämnden, att ta fram ett förslag på en kvalitativ och effektiv skolorganisation. Nu har ni möjlighet att få information om och lämna synpunkter på organisationsförslaget.
Vid dialogmötet deltar BUS-nämndens presidium, berörda förskolechefer och rektorer samt representanter från förvaltningsledningen.

Ni är välkomna till matsalen på Norrevångskolan, Mörrum, onsdagen den 23 oktober kl 18.30.

Ingen anmälan behövs.

Välkomna!

Tobias Folkesson
Ordförande
BUS-nämnden