Vi har blivit kontaktade av grannar till skolan som har sett att en del elever varit ute på, eller i närheten av, isen på Mörrumsån. Det är förenat med livsfara då isen är tunn och vattnet är strömmande. Ån ligger dessutom utanför skolans område och där har vi inga rastvakter. Vi har pratat med klasserna om detta under dagen men vill uppmana er föräldrar att prata med era barn om detta hemma också.