Läsårstiderna 2013/14 är förändrade så att vår- och hösttermin innehåller
ungefär lika många arbetsdagar för eleverna. Detta är viktigt ur elevsynpunkt,
då ett ämne ibland läses under hösten och ett annat under våren. För att
eleverna ska få samma möjlighet att klara en kurs/ämne, oavsett när den ligger
under läsåret, avslutas höstterminen först en bit in i januari. Inga lov påverkas
– däremot får eleverna inte med sig betyget hem innan jullovet som startar den
23 december och pågår t om onsdagen den 8 januari.

Betyget kommer att skickas till elevens hemadress den 17 januari 2014.

Med vänlig hälsning

Patrik Håkansson, verksamhetschef grundskola