Tillsammans kan vi undvika lössepidemier genom att delta i Avlusningsdagarna 9 – 11 september 2016. Ju fler vi är som kammar desto större chans att vi slipper problem med huvudlöss under terminen.

Nedan finns information angående avslusningsdagarna

A4BRevmallSept2016

A4engelskaSept2016