I den digitala profilen jobbar vi just nu med fotografering och hur man använder en digitalkamera. Det är mycket att tänka på när man tar en bild och de senaste lektionerna har vi pratat om balans och symmetri i en bild. Vi har också börjar kolla på hur man kan redigera en bild.

Här har Matheo Fristedt i 7A tagit en bild där han tänkt just på symmetrin. Han har också redigerat den lite.