Bygga broar kan man göra på många sätt. Eleverna i årskurs sju har gjort broar på tekniken. De valde en brokonstruktion som de sedan försökte bygga med hjälp av glasspinnar. Bron skull tåla lärarens vikt i tre sekunder och en leksaksbil skulle kunna köra under den. Vi har pratat material och hållfasthet under tiden.
Det har varit kreativa elever som samarbetat under arbetet.
Testtillfället innehöll många nervösa stunder☺ men de flesta var nöjda med resultatet.