Fortsatt distansundervisning v 4

På inrådan av Smittskydd Blekinge och i samråd med smittskyddsläkare har beslut om fortsatt undervisning på distans tagits. Utskick har skett via Unikum men finns också här nedan. Fortsatt distansundervisning v 4

Terminsstart

Efter en annorlunda terminsavslutning är det dags att starta upp vårterminen 2021 – även terminsstarten blir annorlunda. Information har gått ut via Unikum – den bifogas även här. Ytterligare information kommer så fort nya beslut fattas och precis som...

Terminens sista dagar

Här kommer lite information kring vad som gäller för de sista två skoldagarna ht 20. Information distansundervisning 21 dec och 22 dec

För kännedom

Under veckan har följande informationsbrev skickats ut till elever i åk 9 samt deras vårdnadshavare. Beslut distansundervisning åk 9 Norrevångskolan Beslut fortsatt distansundervisning åk 9 Norrevångskolan

Information angående 21-22/12-2020

Följande information har mailats ut till samtlga elever och vårdnashavare via Unikum.  Information till vårdnadshavare med elever på högstadiet i Karlshamns kommun I Karlshamns kommun har högstadierektorerna gemensamt beslutat att under de sista två skoldagarna för...