Viktig information från BRIS

Under de senaste dagarna har frågan om mäns våld mot kvinnor uppmärksammats stort. Våld mot vuxna i parrelationer är ett omfattande problem och våld mellan vuxna drabbar också barn. Många våldsutsatta är föräldrar och många barn känner igen sin egen situation i de...

Fortsatt distansundervisning v 4

På inrådan av Smittskydd Blekinge och i samråd med smittskyddsläkare har beslut om fortsatt undervisning på distans tagits. Utskick har skett via Unikum men finns också här nedan. Fortsatt distansundervisning v 4