Som alla vet kommer skolavslutningen se lite annorlunda ut i år. Sofia har gjort ett utskick via Unikum och Folkhälsomyndigheten har kommit med riktlinjer inför skolavslutningen.

På skolan har vi gjort en riskbedömning och planerat avslutningsdagen efter de förutsättningar vi har. Allt är inte helt klart men här nedan finns lite info samt tider för avslutningsdagen (12/6). Ytterligare info kommer via mentorerna när det närmar sig.

Årskurs 6-8  8:30 – samling klassvis i mentorsklassrum för gemensam fika mm. För våra busselever går bussarna till skolan som vanligt på morgonen och hem 9:45

Årskurs 9 11:30-13:30 (ca). Årskurs nio kommer att ha en avslutningsmiddag denna dag. Middagen kommer att hållas på skolan. Ingen skolskjuts för elever i åk 9!