I senaste numret av tidningen DIU (Datorn i utbildningen) berättar Mia Lägnert och Per Ahlkvist om den digitala profilen på Norrevångskolan. Mias och Pers artikel om den nya tekniken och den förändrade lärarrollen kan du läsa här:

DIU-artikel, digital profil

Under höstterminen har den digitala profilen breddats och nu har eleverna också möjlighet att välja en fotoinriktning. Till hjälp har de Amanda Gyllin som nyligen avslutat sina studier på BTH. Eleverna får bla lära sig fototeknik och testa att fotografera med olika effekter. Senast smälldes det en hel del vattenballonger! Ett utav resultaten ser du här:

Splash