Arbete i Elevforum

 

Elevforum är elevernas röst i det dagliga arbetet på skolan. Det är genom deras arbete man kan åstadkomma förändringar i skolmiljön. Det är ju faktiskt så att en skola inte enbart är en arbetsplats för lärare och övrig personal utan även för eleverna. Utan ett engagerat Elevforum blir det svårt för eleverna att få fram sina åsikter. Från varje klass utses 2 representanter till elevforum och elevforum träffas var sjätte vecka.

Protokoll finns nedan

Elevforum 14/11-22

Närvarande: Mia samt representanter från samtliga klasser utom 9b

 

 • Föregående protokoll – vi gick igenom förra protokollet och lyfte några saker: –  cafétider. Funkar ganska bra nu men det finns önskemål om längre öppettider på fredagar då några klasser inte hinner handla då.   Matsalen – för ett par veckor sedan hade vi träff med matpersonalen. Info har gått ut till mentorerna som ska lyfta det i sina klasser. Elevforum hjälper till att påminna så att alla klasser får infon.
 • Julavslutning 2022 – vi diskuterade vad vi kan göra terminens sista dag

 

Från klasserna:

 • Årskurs 6 

– det är trångt i korridorerna när sexorna är på plats.  Finns det något man kan göra för att underlätta?

– vi behöver också informera sexorna om var man ställer sina cyklar när man kommer hit. Många ställer dem direkt utanför entrén. 

 – elevforum undrar också om det inte vore lättare om lärarna härifrån åker till sexorna istället för tvärtom

 • Veckans text. Mycket klagomål kring detta. Eleverna menar att det inte är många som läser den och niorna tycker att de har tillräckligt att göra ändå.
 • Simning – en del klasser önskar att man tänker igenom simningen och vilka klasser/grupper som ska simma tillsammans.
 • Den kommande temperatursänkningen lyftes också. 

Elevforum 11/10-22

Närvarande: representanter från alla klasser  (inte 9B som hade prov), Emma (fritids) och Mia

Föregående protokoll. Vi gick igenom förra protokollet och återkoppling gavs på några punkter:

 • Ungdomsrådet har nu två representanter från Norrevång. Sara och Lilly i 9C
 • Vi har kollat upp caféutbudet och viss variation kommer att ske. Malin kollar också om vi kan byta ut BRAVO-juicen
 • När det gäller caféets öppettider ska Jenny kolla upp detta med Malin
 • Viktigt att påminna mentorer om att informera om cykel/mopeder på skolgården
 • Dyrt med inköp av nya gungor – därför inte aktuellt i nuläget
 • Köket ska försöka ändra soppdag

Ordningsregler

 • Större delen av mötet användes till att kolla igenom och kommentera trivselreglerna. Mia tar med sig synpunkterna från Elevforum.
 • Regler i matsalen finns inte med på de allmänna reglerna och personal från matsalen ska träffa några från Elevforum för att sammanställa vad som ska gälla i matsalen
 • Redan nu är det viktigt att påminna eleverna om att inte ta med sig mat/dryck in eller ut ur matsalen. 

 Övrigt

 • Elever i åk 9 lyfte att det är många som upplever att det är stökigt i korridorerna. Detta gäller främst i ettans korridor på morgonen men också i tvåans korridor. Man upplever att det främst är elever i åk 7 som hörs och syns och vill att mentorerna lyfter detta med klasserna. De önskar att personal finns ute på morgonen för att lugna ner elever som stökar. Mia tar detta med personalen. 
 • Några elever, främst i åk 9, tycker “Veckans text” tar för mycket tid och menar att de flesta inte läser den.
 • Fler cykelställ önskas
 • Vi diskuterade också hur lärare bemöter elever.

Elevforum 2/9-22

 

Närvarande: Representanter från samtliga klasser samt  Emma (fritids) och Mia

 • Vi diskuterade vad som är viktigt att få med när det gäller ett dokument ordningsregler/förväntningar som ska gälla på skolan. Elevforum diskuterade i mindre grupper och varje grupp lämnade in en sammanställning som Mia tar med sig i det vidare arbetet. 

 • Matsalen – vi har en del ny personal i matsalen och de vill gärna veta vad som är bra/mindre bra. De vill också att “gästens val” ska bli bra och testar nu ett nytt upplägg. De har tagit fram fem maträtter som alla elever får välja med under måndagens (5/9) mentorstid. Det alternativ med flest röster vinner och serveras torsdagen den 15/9. Mia mailar ut formulär under måndagens mentorstid. Elevforum berättar om upplägget. 
 • Ungdomsrådet – kort information om ungdomsrådet. Ett mail från ungdomsrådet kommer att skickas ut till samtliga elever måndag 5/9. 

 • Skolval 6/9 
 • Övrigt:
 • nya plattor behövs där gungorna varit. Där finns nu vassa kanter
 • vi behöver informera köket om att det inte är bra med soppa på torsdagar (elevernas längsta dag)
 • Cafétbudet behöver ses över. Emma kollar hur det ser ut på Stenbackaskolan
 • Caféets öppettider diskuterades. En del elever hinner inte handla eftersom det inte är öppet så länge i caféet.
 • Mopeder och cyklar på skolgården diskuterades. Under skoltid får man varken köra moppe eller cykla på skolgården. Viktigt att mentorerna informerar om detta. Detta kanske också ska stå med i våra regler.
 • Större öppning för mopeder in till skolgården och mopedparkeringen behövs. 
 • Fler gungor önskas

Elevforum 30/3 -22

Närvarande: Representanter från samtliga årskurser, Mia, Nina och Adam.

 • Besök – Elevforum hade denna gång besök av vice ordförande från Utbildningsnämnden, Sofie Ekenberg. Sofia berättade lite om hennes roll i politiken och lite om utbildningsnämnden. Elevforum ställde flera frågor och mycket handlade om mat och matsalen. 

Vi beslutade därför att vi ska ha ett möte där vi sammanfattar det som tidigare lyfts angående maten. Protokollet ska sedan skickas in till utbildningsnämnden. Sofie berättade nämligen att politikerna inte fått några indikationer på att det finns klagomål på maten.

 • Städning – utvärdering: Överlag positiva reaktioner. Det vi behöver tänka på vid framtida städinsatser är att se till att det finns material och tid. Förslag är att alla inte städar samtidigt. Förslag är att vi gör detta oftare.
 • Nedskräpning och klotter – vi diskuterade vad vi kan göra för att få stopp på detta. Flera åtgärder diskuterades: – stressbollar

 – i klassrummen borde det inte vara något problem. Lärarna har ansvar och behöver säga till!

 – se till att det är fint i “fula” klassrum så att det kan bli en nystart

 – klotterplank i korridoren diskuterades. Detta är problematiskt eftersom det finns stor risk att fel saker skrivs och/eller ritas. 

 – Skåpets placering – bygga bort problemet. I nuläget kan man enkelt gömma sig bakom skåpen.

 – Viktigaste och lättaste åtgärden enligt elevforum. Bara sluta att skräpa ner och klottra!

 • Kortlekar – uppskattat. Det eleverna efter är att när de ligger framme kan kortspel ske spontant. Tråkigt att några få ska förstöra för andra genom att riva sönder/sprida ut korten .

Om det är möjligt vill eleverna gärna att det läggs ut nya kortlekar.

 • Matappen – Adam meddelar att det har varit ungdomsråd och där fick Norrevång beröm eftersom de flesta omdömen som kommit in via appen har kommit från Norrevång.  
 • Blivande åk 7. Det finns en viss oro kring bildandet av nya klasser i åk 7. Eleverna önskar att, så fort det går få veta hur klassindelning kommer att ske.
 • Filmning/foto – klargörande önskas kring vad som gäller. 
 • Tjejernas omklädningsrum: saknas krokar i duschrummet

Åk 9 – avslutningsgrupp: separat möte kommer inom kort

 

Elevforum 14/2-2

QR-kod – skolmaten

På några ställen i skolan sitter det en QR.kod man kan scanna för at sedan ge ett omdöme om skolmaten. Många har hittat den men fler behöver scanna för att det ska ge resultat.Tanken är att åsikterna ska sammanställas och analyseras för att det sedan ska bli bättre skolmat.

 Några saker att tänka på:

 • det har kommit in väldigt många otrevliga kommentarer – ska eleverna bli tagna på allvar och få till en förändring gäller det att de lyfter fram sina åsikter på rätt sätt!
 • ge förslag på förbättringar istället för att bara säga att allt är dåligt
 • scanna och ge omdöme även när du tycker maten är god. Det ökar chansen att just den maträtten dyker upp igen.
 • tänk på att även om det är anonymt så vet man vilken skola kommentarerna kommer ifrån

Klotter/nedskräpning

Många upplever att det har skräpats ner mer än tidigare och att det klottras i flera grupprum. Här behöver vi gemensamt ta ansvar! Vill ha en fin skola behöver vi hjälpas åt. 

Arbetsmiljö

Skolan är elevernas arbetsplats och det finns saker som kan göras för att elevernas arbetsmiljö ska bli bättre.

– En sak är att lärarna försöker undvika två prov per dag

– Ett önskemål är också att det finns fler sittplatser i korridorerna – det skulle göra att färre elever hänger i utrymmena som finns vid skåpen/klassrummen. 

– Man önskar också ytterligare en kompisgunga

– Vid schemaläggning önskas att man tänker på att det inte är samma klasser som har sen lunch under veckan. 

 

Övrigt

Matsalen – eleverna vill ha en trevligare stämning i matsalen och det kan både elever och personal hjälpas åt för att få. Det kan tex handla om hur matpersonalen bemöter elever och hur elever bemöter personalen. Det behöver också torkas oftare på borden för att det ska kännas bra att äta i matsalen.

 

Viktigt att alla lärare följer samma regler när det tex gäller att släppa in i idrottshallen. Nu upplever eleverna att olika regler gäller för olika klasser. 

Protokoll elevforum 17/11-21

Närvarande: Representanter från samtliga klasser samt Adam och Henrik från fritids och Mia

 • Genomgång av förra mötesprotokollet
 • Ungdomsrådet – kort info
 • Pengar – SkolIF har en del pengarna och elevforum fick möjlighet att komma med förslag på saker att köpas in. Eleverna fick skriva listor. Mua har överlämnat listorna till Ida. Kommer det ytterligare förslag från klasserna så maila Mia eller Ida.
 • Övrigt:
 • Frågor kring kort/swish i fiket. Lösning är på gång men vi vet inte när.
 • Saknas spegel i omklädningsrum (tjejerna)
 • Finns önskemål om fler klassaktiviteter
 • Många vill att killar och tjejer badar separat. Mia pratar med idrottslärarna. 
 • De som går i åk 8 nu fick aldrig åka skidor när de gick i åk 6. Hur är tanken?
 • Språkbruk – många upplever att flera elever har grovt språk och uttrycker sig olämpligt. Detta är något vi behöver jobba med. En del elever tycker lärarna är dåliga att på att säga ifrån och upplever att det inte tas på allvar. Detta gäller också elever som inte sköter sig på lektionerna

Förslag: Att bjuda in några lärare till ett elevforum och sedan diskutera detta i mindre grupper

Nästa möte: 13/12 kl 11

Elevforum 11/10 2021

 

Närvarande: Klassrepresentanter från alla klasser utom 9A och 9B (orientering), Adam och Henrik från fritids samt Mia. 8A informerade Mia efter mötet.

På mötet skulle personal från kostenheten varit med men de fick ställa in pga av sjukdom. Emma, vår måltidschef, svarade dock på några frågor via mail. Dessa kommer här:

– Vid flera tillfällen har de frågat om det går att ändra soppdag eftersom onsdagar är deras längsta dag. De tycker inte de har fått något svar angående detta.

Svar: På 8 veckors matsedel som vi har så är det soppa 4 onsdagar, detta är för att vi ska få ihop det med äldreomsorgens matsedlar också. Vi måste tänka på att vi ska kunna laga all mat i våra grytor mm. Och så är det ju så att hela kommunen har samma matsedel så vi försöker att tillgodose så många som möjligt.

 – Samma sak gäller grönsakerna. De önskar att grönsakerna serveras var för sig i större utsträckning. Ett tag upplevde de att det var bättre men nu tycker de att det alltid är blandningar och röror. Går det att lösa?

Svar: Vi ska bättra oss på detta med grönsakerna. Även här är det äldreomsorg och även förskolor som önskar variation. Vi tar upp detta i köksgruppen igen.

– Vad betyder färgerna på mjölken? Det som lyser rött och grönt:)

Svar: Färgerna betyder ingenting. Vi tyckte att ljuset i kylarna lyste så stark så vi satte in färgade plastfickor för att dämpa ljuset.

– Många elever upplever att det är knappt är någon köttfärs i köttfärssåsen numera. De undrar om de ibland kan få ”vanlig” köttfärssås och om man kan ändra namnet på den köttfärssås som serveras nu. Eleverna tror det är linser i och isåfall är deras förslag att den heter Lins-och köttfärssås.

Svar: Det är så här, att enligt politiskt beslut så ska inte de elever som inte äter griskött behöva äta vegetariskt för många gånger i veckan. Så då blev det så att vi gör köttfärssåsen på oxfärs och rivna morötter och även kokta linser i. Detta recept har vi använt i flera år och det verkar passa de flesta, men såklart inte alla. Vi har en dag var 8 vecka som är Gästens val. Kanske denna dag man kan göra ”vanlig” köttfärssås på blandfärs?? Ni kan ju prata om detta.

– Ett önskemål är att köket är noga med att hälla av vatten från pastan. Eleverna tycker att det ofta är väldigt mycket vatten (olja?) i pastan. 

Svar: Köket har en tid kokat pastan i ugnen, och därför har lite vatten funnits kvar i blecken. Detta ska Köket redan ha ändrat och kokar numera i gryta.

 

Eleverna lyfte några nya saker angående matsalen på dagens möte- Mia skickar vidare några frågor – några frågor ska lyftas i klasserna först. :

 • Ett förslag från någon klass var att ändra ordningen på hur man tar mat: Man vill börja med sallad och avsluta med sås. Däremellan själva huvudrätten. Kolla vad klasserna tycker om detta förslag!
 • Vi diskuterade också ordningen för hur man lämnar disk. Pilarna stämmer inte med hur det logiskt bör vara vilket gör att man går andra hållet. Kanske kan pilarna tas bort nu? Man vill lämna glas först. sedan bestick och sist tallrikar. 
 • Mer variation bland rätterna önskas. Nu är det ofta kycklingrätter och färsrätter. Ovanligt att ex stuvade makaroner serveras.
 • Okryddade grönsaker är ett önskemål
 • Gärna lite fler sorter av grönsaker att välja mellan. Det fanns före Corona. 
 • Trots att pastan nu kokas i gryta upplever eleverna att det är vatten/olja kvar i pastan. Senast idag, den 11/10).

Överlag tycker man att det är synd att man sparar in på maten eftersom det är så viktigt att eleverna äter

 • Flera elever går inte ens in i matsalen – något även fritids märkt av. 

Åk 6 kommer inte släppas in i fritidslokalen förrän de varit inne i matsalen. 

 • Till nästa möte ska vi försöka få fram lite statistik angående hur många som äter i matsalen. 
 • I vissa klasser har man tävling i att klunka i sig vatten. Man tar flera glas och inte helt sällan spills det en hel del vatten och tramsas under tiden. För allas trevnad slutar de som håller på detta nu.
 • Önskemål – att man kan ha bubbelvatten i matsalen

 

Övrigt:

 • Finns intresse för att klä ut sig fredagen innan lovet (Halloween)?. Riktlinjer kommer att komma från rektor isåfall (ex ej täckta ansikten)
 • Någon klass öskar toast i cafeet. Det är inte aktuellt pga av två anledningar:

 – caféet ska inte konkurrera med maten i matsalen

 – Malin kommer inte hinna göra toasts.

 • Fler cykelställ behövs
 • Tighta scheman lyftes igen
 • Lämna skolans område – vad gäller egentligen? Mia ber Jennie återkoppla
 • Önskemål om fler klassutflykter/aktiviteter
 • Spegeln i tjejernas omklädningsrum sitter för högt för de flesta tjejer. Antingen behövs en till eller behöver den sänkas.

Elevforum 15/9 – 2021

 

Närvarande: representanter från 6a, 6b, 6c, 7c, 8b, 9a, 9b, 9d och Mia

Terminens första möte!

Mia gick igenom lite vad elevforum är och gör och var man hittar protokollen

Corona

 • eleverna upplever att det inte har varit så mycket prat om corona och eleverna upplever att det inte tas så stor hänsyn till corona vid klassrumsplaceringar (förutom i tyska där klasserna är uppdelade). 

 

När det gäller att tvätta händerna innan lunch behöver klasserna påminnas om detta. Elevforum har i uppgift att lyfta detta på mentorstid. Tvättvakten spelar ingen större roll (man säger att man tvättat även om man inte har…)

Scheman

 • flera klasser upplever att de har väldigt korta lunchraster – det blir speciellt tydligt när man inte får äta direkt när lunchen startar. Någon klass har det så i stort sett alla dagar . Mia tar upp de exempel som elevforum lyfte med rektorn
 • Några klasser har svårt att hinna byta om till idrotten. Mia kollar med idrotten och berörda lärare

 Matsalen

 • Eleverna undrar varför man inte kan släppa in elever när det är ledigt i matsalen. De önskar lite flexibilitet från oss lärare och att vi inte bara ska följa matsalsschemat utan också kolla om det är tomt i matsalen. Mia tar detta vidare.  
 • Tidigare har det lyfts att eleverna vill att grönsakerna ska vara uppdelade – detta gäller fortfarande’
 • Ganska ofta är det tomt grönsaksskålarna
 • Eleverna undrar varför det ofta är så mycket vatten i pastan – det gör att de inte vill äta den
 • Köttfärssåsen är numera uppblandad med linser och kanske kan man ändra namn så man inte tror att det är “vanlig” köttfärssås? Helst vill man ha tillbaka den vanliga köttfärssåsen.
 • Vad betyder färgerna på mjölkbehållarna? 
 • Bra att vattnet är så kallt!
 • Positivt att man har satt dit en stol till per bänk

 

Mia tar alla matfrågor med Inger i köket. Försöker få återkoppling till nästa möte.

 Övrigt

 • Sexorna önskar fler gungor
 • Jobbigt att byta om i källaren. När blir omklädningsrummet klart?
 • Speglar önskas i de omklädningsrum där det saknas. Både i omklädningsrummet och på toaletten.
 • Klätterställningen. Ska den fixas så att den går att använda?
 • Mötestider – förslag att vi har möte 1 gång/vecka. Mia lägger i kalendern nu och bjuder in representanterna innan det är dags för möte
 • Till nästa gång ska elevforum fundera över om det är något speciellt vi ska jobba med/satsa på detta läsår.

Elevforum åk 6 28/4 2021

Närvarande: klassrepresentanter från samtliga sexor. Adam från fritids, Mia

 • Trivselenkäten: vi tittade igenom och diskuterade några svar från den trivselenkät eleverna har gjort. 

I enkäten lyfts några platser som otrygga

 • toaletterna
 • vid skåpen
 • omklädningsrummen

Elevforum har i uppgift att lyfta dessa i klasserna: vad kan det bero på? Vad kan man göra för att dessa platser ska kännas tryggare?

Vi diskuterade också frågan om att skolan är meningsfull och intressant. De fletsa elever tycker enligt enkäten det men några tycker inte det. Från elevforum sa man att det är viktigt med variation och att försöka göra även praktiska saker/övningar i klasserna. Det är också viktigt att det finns mycket stöttning och hjälp till elever som behöver det. Annars tappar de motivationen.

 • Ombyggnationen – åk sex har ganska bra koll på att vad som kommer hända framöver. Det elevforumsrepresentanterna ska göra är att lyfta det här med säkerheten i samband med ombyggnaden. Det kommer bli en byggarbetsplats med avspärrningar och staket och det är viktigt att inte vara på dessa avspärrningar. Klasserna behöver också tänka på att det blir trängre i korridorerna och skåpen när sexorna byter klassrum och det är viktigt att tänka på att hålla avstånd
 • Corona – överlag tycker sexorna att det funkar ok. Det de märker är att en del klasskompisar puttas i köer och slarvar med att tvätta händerna. Här krävs eget ansvar vilket kanske alla behöver påminnas om. 
 • Övrigt:
 • Toaletter i korridor saknar spolknapp – detta behöver åtgärdas. Mia skriver på vaktmästarnas tavla.
 • Önskemål om fler kings out – planer – Mia bollar över till fritids och rektor
 • Klassfotbollorna försvinner ibland. Hur kan vi lösa detta?
 • Önskemål om nya bandyklubbor – Mia frågar fritids och rektor
 • Viktigt att matsedeln stämmer – om det är ändringar kan man kanske sätta upp lapp på dörren. Mia meddelar köket
 • Mia påminner köket om att återkoppla på de frågor som är inskickade angående matsalen.

Nytt möte om 2 veckor – läggs i kalendern

Elevforum 23/4 2021 åk 7-9

Närvarande: Elevrepresentanter från åk 7-9 (inte 7c, 8b, 8c och 9b), Jenny och Mia

 • Genomgång av föregående protokoll. Det elevforum inte fått svar på ännu är frågorna vi skickat till matsalen. Mia påminner köket. Elevforum lyfte förra gången att det finns önskemål om att ha klockor i grupprummen. Eftersom man nästan alltid har dator med sig in i grupprummen och att de analoga klockorna går väldigt olika har vi bestämt att vi inte sätter upp klockor. När det gäller frågan om mobiltelefoner kommer vi ta upp det inför terminsstart efter sommaren.
 • Trivselenkäten – Jenny lyfte fram några frågor och elevforum diskuterade resultaten (vad de kan bero på, vad man skulle kunna göra för att det ska bli bättre). Innan nästa trivselenkät ska ut kommer elevforum titta igenom frågorna innan. Några frågor behöver formuleras om och någon fråga behöver läggas till. I enkäten kom det fram att vissa platser upplevs otrygga. De mest otrygga platserna enligt enkätsvaren är: 
 • toaletterna
 • vid skåpen
 • omklädningsrummen

Representanterna har i uppgift att lyfta detta i klasserna – Hur kan man få dessa platser att upplevas tryggare?

 • Nybyggnation – Den 3/5 kommer skolan bli en byggarbetsplats. Då kommer renoveringen av ett par klassrum i korridor två börja. Det kommer att sättas upp avspärrningar och det är viktigt att informera klasserna om byggnationen. Säkerheten är viktig. Representanterna har i uppgift att informera klasserna. Under ombyggnaden kommer sexorna byta klassrum vilket innebär fler eleverna i korridorerna.

 Även rum i korridoren vid vaktmästarna ska renoveras och framöver också musiksalen och ett par omklädningsrum. 

 • Motivation – i samband med genomgången av enkäten diskuterade elevforum motivation. Det är svårare att känna motivation i ämnen som upplevs som tråkiga. Representanterna poängterade att inställning hos läraren är viktig. Är läraren engagerad och bemöter eleverna på ett bra och positivt sätt är det lättare att få upp motivationen. Variation av lektionsinnehåll är också viktigt för att man ska känna motivation (något som varit svårare under distansundervisningen). Eleverna upplever att lärarna sällan eller aldrig frågar hur klasserna lär sig bäst och hur de vill ha undervisningen.Elevinflytande är viktigt och dessa åsikter tar vi med oss till personalen!
 • Corona – kolla av i klasserna hur man upplever situationen på skolan när det gäller corona. 
 • Avslutningsgrupp åk 9. 1-2 elever i varje nia kommer en bilda en grupp för att diskutera sista veckan för niorna. 

Uppföljningsmöte om två veckor (fredagen den 7/5) – då är också niorna i avslutningsgruppen med.

Elevforum 15/2 2021

Digitalt möte

Närvarande förutom klassrepresentanter: Mia, Nina, Martin L, Adam och Henrik

Saknades repr från 7B och 8C.

 

 • Situationen på skolan (närundervisning och växelvis när/fjärr)

Åk 6 tycker det fungerar bra att vara på plats – bättre än distansundervisning.

Mycket har fungerat bra även när det gäller upplägget i åk 7-9 (växelvis…)

Svårt att hålla avstånd till klasskamrater/kompisar – ofta trångt i korridorer och elever sitter nära (eller på) varandra

vissa klasser är stora vilket gör det svårt att hålla avstånd

många klassrum är upptagna vilket gör det svårt att dela klasser

 

 • Tankar kring distansundervisning

Många elever gör annat under lektionerna – (spel, kollar på serier etc). Elevforumsrepresentanterna tycker det är elevernas egna ansvar. Skolan har dock ett ansvar och Martin L lyfter att det är viktigt att vi vet detta så vi kan jobba med det.

När man gör annat på sina distanslektioner påverkar det klasskamrater. Särskilt om man är i grupp med någon som ex spelar istället för att jobba. Dessutom är det vanligt att de som gör annat får svaren av de som jobbar.

Några berättar att det är samma elever som spelar spel hemma som också gör det på lektioner i skolan. Störst risk är när man sitter i ett grupprum.

Önskemål lyftes kring att lärare lägger in separata “frågerumsmeet” i classroom. Då kan man lyfta frågor/få hjälp utan att alla sitter och lyssnar. 

Ett tips från eleverna är att ha kortare pass med uppgifter för att sedan samlas i meet och kolla av/ha en ny genomgång. Har man långa arbetspass utan återkoppling ökar risken för att man gör annat på lektionerna.

Det är också lättare att fokusera om lektionerna har en tydlig uppgift som ska avslutas inom lektionstiden.

Vi diskuterade den oro man kan känna för elever/klasskamrater när de är hemma och man inte vet hur de mår. Viktigt att vi hjälps åt och vid oro kan man tex kontakta mentor eller Nina.

Nina poängterar att hon går att träffa även när det är distansundervisning. Man kan bestämma om man vill träffa henne digitalt eller fysiskt på plats i skolan (eller kanske en promenad)

 • Info från fritids

De försöker ha öppet men tar bara in ett visst antal elever

Fritids kommer att ha sportlovslan. Kontakta dem via sociala medier för mer info. 

Bingo via Instagram är också på gång,

Har man förslag på aktiviteter till våren går det bra att skicka in dem (eller prata med fritidsledarna). 

Håll koll på fritids i sociala medier. Där händer mycket!

 

 • Mobiltelefoner

Vi diskuterade mobiltelefoner på lektionerna. En fråga vi behöver lyfta igen!

 

 • Övrigt

Skolmaten

Eleverna tycker det är dumt att det serveras soppa på deras längsta skoldag (onsdagar). Dels pga att de inte blir riktigt mätta dels pga att många inte tycker om soppa. De önskar att soppa serveras på en annan dag. 

Ketchup önskas till lasagnen

Man undrar varför det numera är så mycket linser i köttfärssåsen.

Eleverna saknar den “gamla” köttfärssåsen. 

 Eleverna upplever att det är samma mat samma veckodagar och önskar mer variation i matsedeln. 

Tidigare har eleverna önskat att grönsaker ska serveras var och en för sig. Man vill inte ha blandningar. Ett tag var det bättre men man upplever att det återigen blandas grönsaker. 

Eftersom man också “äter med ögat” vill eleverna att maten ska piffas till lite. 

Mia kontaktar Inger i köket och begär att få återkoppling angående ovanstående synpunkterna om matsalen.

 

Klockor

Det önskas klockor i grupprummen. När man inte får ha sin mobil har man inte koll på hur mycket klockan är och missar när man ska återsamlas i klassrummet. 

Mia kollar med Jenny

Elevforum åk 7-9 måndagen den 23/11 2020

 

 • Elever som beställt skolkatalogen har ännu inte fått den. Vi undersöker detta
 • Corona 

– eleverna tycker vi skulle kunna ha distansundervisning sista vecka för att minska smittspridning och för att kunna fira jul med släkten.

-förslag på coronapassande aktiviteter sista veckan: utflykt (klassvis)

– eleverna tycker vi kan ha profildagen den 18/12

– eleverna larvar med handtvätt. Tvättvatten borde stå vid toaletterna istället

 

 • Maten
 • många upplever att den blivit bättre. 
 • den har inte tagit slut på länge
 • Några frågor de vill skicka till ansvariga för maten/matsalen:

 – Varför är det kyckling så ofta?

– Varför är det linser i köttfärssåsen?

– Varför är det soppa på vår längsta dag? Man är inte mätt så länge på soppa.

Mia skickar dessa frågor till Inger.

 

Övrigt: 

Nytt biljardbord behövs – kanske något vi kan lägga skol-if pengar på?

 

Elevforum åk 6 30/11-2020

 

 • Ingen elev har fått skolkatalogen och de undrar varför. 
 • Corona
 • klassrepresentanterna ska påminna sina klasskompisar om vikten av tvätta händerna
 • Fritids
 • Adam berättar att det kommer vara “Juljakt på fritids” och att info om detta finns borta vid caféet samt på instagram (fritidsgarden_morrum). Start 1/12
 • Han berättade också att det kommer vara lite julmys med glögg mm ute den 21/12

 

Övrigt:

Toaletterna är smutsiga i sexornas korridor. Det är kiss överallt och eleverna vill/kan inte använda dem. Detta måste lyftas i alla klasser!

Elevforum 10/9 åk 6-7

 

 • Lite info om hur elevforum fungerar. Det är viktigt att representanterna får tid att lyfta saker i klassen  både innan ett möte och efter.
 • Mobilen i skolan 
 • åk 6 är nöjda med hur det fungerar. Ett önskemål fanns om att läraren samlar in mobilerna innan eleverna går in i klassrummet. Sexorna hade oxkså lite frågor och tankar kring vad som gäller med att ta bilder med mobilen. Detta lyfter vi med lärarna i åk 6
 • åk 7-9 tycker det är ok att olika lärare har olika regler – det viktiga är att mobilen inte stör. Det tycker inte att man ska bli ombedd att lägga den i skåpet (stöldrisk) och de tycker inte att läraren ska kunna behålla telefonen till dagen efter. 

 

Utifrån elevforums åsikter kommer dokumentet “mobilen i skolan” omarbetas.

 

 • Inköp – rastaktiviteter. Flera förslag lyftes:
 • En till kompisgunga
 • Stort schack eller “tre i rad”
 • Nu ruta för *King out” och/eller fylla i linjerna på den befintliga rutan
 • Sittplatser ute (med tak)
 • Corona – diskussion kring coronaläget. Någon klass undrar varför vi inte använder munskydd och fick förklaringen att vi följer FHM:s råd som i nuläget inte rekommenderar munskydd. Vi pratade också om bussarna där eleverna upplever att det är fullt.

 

 • Övrigt:
 • Det finns inte speglar i alla omklädningsrum. Det vill eleverna ha (gärna helkropp)
 • Förslag: en turnering mellan klasserna på skolan – tex handboll eller innebandy
 • Spolknapparna på toaletterna behöver ses över- Det saknas flera
 • Påminnelse om att jobba med normkritik, hur man är som kompis mm i  klasserna


Elevforum åk 8-9 7/9-20

 

 • Mobilen i skolan – elevforum diskuterade detta och de flesta klasser verkar tycka att det är ok att läraren bestämmer vad som ska gälla u hens klassrum. Utgångspunkt är att mobilen inte ska störa under lektionerna. Det fanns också önskemål från några att man ska kunna lämna ifrån sig den även då läraren ej samlar in den (alltså frivilligt). Detta kommer diskuteras vidare i personalen och dokumentet “Mobilen i skolan” kommer uppdateras.
 • Inköp rastaktiviteter – några nya bollar, kortlekar och tärningar behövs. Ett förslag angående en paddelbana och inköp av fotbollsspel har också kommit in,
 • Corona – eleverna önskar att det fanns handsprit i alla klassrum. 
 • Övrigt: Det finns önskemål om en dryckesfontän, skohorn i omklädningsrummen, låsbara dörrar i duschen samt spegel i alla omklädningsrum. 
 • Vi har tre elevskyddsombud på skolan; Tintin i 8a, Jonathan i 8C samt Maja i 9d. Som elev kan du kontakta dessa när det gäller arbetsmiljön i skolan  – allt från prov, lektioner till möbler mm.

Elevforum 31/3 2020

 

Närvarande: Representanter från samtliga klasser samt Mia, Per K och Ida

 

 • Skol-if

Ida berättar om skolans skol-if och om att vi har en del pengar i denna    förening. Pengar som ska användas till eleverna i skolan. Elevforum fick fundera över vad man skulle kunna använda pengarna till och följande förslag kom fra,_ bollar til klasserna, idrottsredskap, utegym, klubbor. Representanterna har i uppgift att lyfta detta med sina klasser för att samla in fler förslag. 

 • Corona

Vi diskuterade corona och de åtgärder som gjorts i skolan. Vi har nu “tvättvakt” vid matsalen och lunchtiderna har justerats så att det inte är så många elever inne samtidigt. Ett problem som kvarstår är den översta tallriken… Förslag är att denna märks upp alternativ att det läggs ett lock el dylikt över så att elever och personal kan lyfta och veta att de får en tallrik ingen rört vid. Per K poängterade också att beslutet om skolstängning inte ligger hos oss utan är ett beslut som fattas utanför skolan. 

 • Skyddsombud

Vi har två skyddsombud: Jonathan i 7C samt Maja i 8D. Vi skulle behöva ytterligare någon   helst från åk 6, 7 eller 8. Intresserade kontaktar Mia.

 • Trygghet-och trivselenkät

Mia gick igenom svaren från den trygghet-och trivselenkät eleverna gjorde för någon månad sedan. Överlag är det positiva svar och majoriteten trivs här o Norrevång- Några saker framkom dock – bla upplevs omklädningsrummen otrygga för en del. 

 • Mat

Stående punkt på dagordningen. När det gäller salladsbuffén har den blivit mycket bättre! Fortfarande tar maten slut ibland och fortfarande står tacos högt upp på önskelistan. Mia för detta vidare. Kanske kan tacos bli en belöning om eleverna slänger mindre mängd mat.

 • Övrigt

Avslutningsmiddagen för åk 9. Av förståeliga skäl hänger middagen löst men middagen är bokad på Golfkrogen. Mia kontaktar Golfkrogen och diskuterar alternativa upplägg.

Elevforum 30/1 2020

åk 7-9

Närvarande: Hannah & Tintin i 7A, Erwin & Tindra i 7B, Filippa och Kacper i 7D, Ludwig & Oliver N i 8B, Julia L & Edwin i 8C, Emmie i 8D, Hugo och Maja i 9A, Amir och Wadea i 9B

Mia L

 • Protokoll – kort diskussion kring protokollen från mötena. De läggs alltid på hemsidan men representanterna vill att protokollet mailas ut till dem också. Beslut: Protokollen mailas ut samt läggs på hemsidan
 • Rapport från ungdomsfullmäktige – denna punkt tar vi nästa möte då Maja, som är representant i ungdomsfullmäktige, ej kunde vara med på dagens Elevforum
 • .Mat – matsal – tanken är att detta ska vara en stående punkt på dagordningen.

Detta mötet pratade vi om salladsbuffén – eleverna har flear gånger lyft att de vill att grönsakerna inte ska vara blandade och att de inte vill ha så många röror vid salladsbuffé – heller fler sallads/grönsakssorter. Upplevelsen är att ingen förändring har skett. Mia kontaktar köket.

 

Klassrepresntanterna upplever att de flesta av sina klasskamrater äter i matsalen och många tycker maten är bra. De dagar färre äter är när det är sopppa, när man har håltimme samt när man har hemkunskap.

 

Ett problem som togs upp är att god mat tar slut. 3 klasser drabbades av detta när det var Fish and chips. 

 

Eleverna vill ha tacos igen. Köket har tidigare meddelat att anledningen til latt de inte servera det är att dagar med tacos slängs det mängder med mat. Många elever tar mer än vad de orkar äta upp. Representanterna ska lyfta detta med sina klasskamrater och sedan vädjar vi till köket att ge oss en ny chans.

 

Muta – ett förslag som lades fram är att ha en elevutmaning av något slag i matsalen. Exempelvis att vi under en månads tid inte ska slänga mer än ett antal kilo mat och som belöning blir det efterrätt till eleverna.

 

Samtliga punkter som rör maten tar Mia med sig och lyfter med Inger i köket.

 

 • Mobiler – diskussion kring mobiler i klassrummet. Vi diskuterade den forskning som finns angående mobilernas förmåga att störa i klassrummet. Mia la fram ett förslag om att testa en mobilfri dag där mobilerna samlas in vid dagens början och lämnas ut vid dagens slut. Förslaget diskuterades – några fick panik medan andra tyckte att det vore roligt att prova. Förslaget ska lyftas i klasserna. 
 • Öppen dörr – eleverna vill att vi lägger in datum för öppen dörr

Avslutningsgrupp åk 9 – Åk 9 stannade kvar en stund och pratade om avslutningsmiddag. Mia kollar hur tanken är i år när det gäller ansvar, planering mm. 2-3 elever per klass kommer vara med i gruppen som planerar.

Elevforum åk 6 10/11
 Närvarande: representanter från samtliga klasser i åk 6

 Jämställd skola – Therese informerade om jämställd skola. Elevforum har i uppgift att prata med klasserna om detta arbete och samtidigt informera om att mentorerna kommer att jobba med detta på mentorstiden. Till hjälp har elevforum en presentation som finns delad med representanterna.Denna ska gås igenom och diskuteras på mentorstiden måndag vecka 47. Till en början är det tre saker som är lite extra viktiga att tänka på

Skojbråk

Klassplatser/gruppindelning

Ord som påverkar

Mer info finns i bildspelet men fråga gärna Jessika eller Therese om något är oklart

Kamratstödjare

samtliga elever i elevforum har ett ansvar när det gäller detta men två i varje årskurs har lite extra ansvar och kommer träffa Mia/Nina och/eller Per med jämna mellanrum.

 Möbler – diskussion kring vad  eleverna tycker är viktigast vid ev inköp av möbler. Är det möbler till klassrum eller korridor?

Omklädningsrummen – Eleverna upplever att det är stor skillnad mellan omklädningsrummen – allmän genomgång behövs. De önskar speglar, klocka samt krokar (vid duscharna). Draperierna är sunkiga och behöver bytas ut. Detta måste göras regelbundet!

 Elevforum åk 7-9 

 8/11-19

 Närvarande: representanter från samtliga klasser( förutom 8C och 9C), Jessica E och Mia L.

  Jämställd skola – Jessica informerade om jämställd skola. Elevforum har i uppgift att prata med klasserna om detta arbete och samtidigt informera om att mentorerna kommer att jobba med detta på mentorstiden. Till hjälp har elevforum en presentation som finns delad med representanterna.Denna ska gås igenom och diskuteras på mentorstiden måndag vecka 47. Till en början är det tre saker som är lite extra viktiga att tänka på:

Skojbråk

Klassplatser/gruppindelning

Ord som påverkar

 Mer info finns i bildspelet men fråga gärna Jessica eller Therese om något är oklart

 Kamratstödjare — samtliga elever i elevforum har ett ansvar när det gäller detta men två i varje årskurs har lite extra ansvar och kommer träffa Mia/Nina och/eller Per med jämna mellanrum. I åk 7 – Elsa (7c) och Hannah (7a), i åk 8 Filip (8a) och Oliver (8b), i åk 9 – Hugo (9a) och Amir (9b)

Möbler – elevforum ska kolla med i klasserna vad eleverna tycker är viktigast vid ev inköp av möbler. Är det möbler till klassrum eller korridor?

Avslutningskatalog/utklädningsdag – Detta vill eleverna ska fortsätta även kommande år.

Elevskyddsombud – eleverna i åk 7-9 har rätt till elevskyddsombud på skolan. Dessa ska ha lite extra koll på elevernas arbetsmiljö och regelbundet träffa rektor för att diskutera detta. Elevforum kollar intresse i klasserna.

 Elevforum 8/10 2019

 Närvarande; representanter från alla klasser i åk 6-9

Upplägg inför läsåretMia går igenom upplägget inför läsåret och berättar att elevforum kommer vara uppdelat på åk 6 och åk 7-9. Detta för att samtliga ska komma till tals och för att vi ska diskutera “rätt” saker. Mycket fokus har legat på åk 7-9 och det känns inte rättvist. Ibland kommer stormöten att hållas. 

Uppgifter/uppdrag som elevrådsrepresentant

Elevforumsrprepresentaner har flera uppdrag (förutom att föra fram elevernas åsikter): kamratstödjare, elevskyddsombud och matråd. Mötena kommer framöver lyfta dessa områden

Rapport från ungdomsfullmäktige (kommer vara en stående punkt) –  Maja (8D) informerar om hur ungdomsfullmäktige fungerar och berättar vad förra mötet handlade om. Nytt möte idag, tisdag 8/10

Jämställd skola

På skolan arbetar Jessica och Therese med ett projekt ang jämställd skola. Vid ett elevforum framöver kommer de bjudas in för att berätta mer om projektet. 

Övrigt: Representanterna fick diskutera saker de vill att vi lyfter i elevforum och följande kom upp:

 – Antal prov per vecka (vad är ok?)

   – Tydlighet från lärare när det gäller info ( när det är test/uppgift får inte alla info)

 – Profilen och profiltid

 – Schema

 – Inomhusmiljön – eleverna tycker att den är mycket dålig. Både i klassrum (dåliga bänkar och stolar) och i gemensamhetsutrymmen.

 – Kompisgungan

Mia tar dessa frågor vidare och vi fortsätter diskutera nästa möte

Elevforum 4/2 2019

Närvarande: elever från klasserna 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9C, 9D samt Elinor, Daniel och Mia

 

Föregående protokoll: Det är uppsatt en klocka utomhus och eventuellt kommer det att sättas upp ytterligare en. När det gäller sittplatser ute kommer föräldraföreningen finansiera några sittplatser.

 Info från fritids (Daniel) –

 Frukost/mellanmål – Eftersom kommunen måste spara in pengar kommer troligtvis gratis frukost samt mellanmål plockas bort från skolan. Beslut är inte fattat ännu emn sannolikt kommer beslutet tas inom kommande dagar och då kommer frukost och mellanmål slutas serveras from vecka 9 (efter sportlovet). Daniel berättade att man kommer att kunna köpa mellanmål på eftermiddagen och de titar på möjligheten att ha en frukostförsäljning också. Elevforum fick i uppgift att kolla reaktionerna i sina klasser och detta lyfter vi på nästa möte.

 

 Hestraresan – Den resa till Hestra på sportlovet som elever brukar kunna anmäla sitt intresse till blir inte av i år (pga av ekonomin)

Avslutningsmiddag åk 9 – det kommer bli en middag för niorna i år och eventuellt kommer föräldraföreningen bidra med pengar till denna. Var den kommer vara är inte klart. Minst en elev per klass bör ingå i avslutningsgruppen – intresserade eleve ska anmäla sig till Daniel.

Kläppen – vecka 12 åker några elever i åk 9 till Kläppen. Denna resa kommer bli av även nästa år eftersom eleverna själva samlar in pengar till resan.

 

 Innebandyturnering – kommer i år vara den 8/3.

 

 Rapport från klasserna –

 

 

Många upplever att det är stökigt i grupprummen och att det luktar illa i flera av dem. När det gäller stökighet: elever OCH lärare har ansvar att se till att det är ordning i rummen. Undervisande lärare ska släppa in och ut eleverna och ska se till att det är snyggt vid lektionens slut. Elinor och Mia påminner lärarna om detta. Eleverna ser till att de inte skräpar ner, sätter tuggummi/snus på stolar etc. Det är ommålat i grupprummen och det är svårt att få pengar till att fixa ytterligare om det är oordning och skräpigt i rummen.

Lukten – Miljöförbundet var på besök för några veckor sedan och de kände också av att det luktade illa i glasburarna. De skrev ner detta i sin rapport vilket innebär att ansvariga måste ta tag i det.

Profilen – några vill byta profildag och/eller tid (tex onsdag). Fiskeprofilen önskar två hela profildagar,

Nätet – det har varit och är problem med internet på skolan. För ett par veckor utsattes utb-nätet för en attack och sedan dess har uppkopplingen varit svajig. Elevforum får i uppgift att kolla om uppkopplingen skiljer sig åt beroende på var i skolan man befinner sig

Bättre sittplatser i korridoren önskas Detta är Elinor medveten om. Viktigt att man meddela om bänkar är sönder – då ska de plockas bort.

Klockor i alla klassrum (saknas i 3A). Elinor tar det med Ole.

Youtube – den spärr som finns gör att elever inte kommer ut på vissa sidor som lärarna vill att de ska använda. Spärren sitter kvar när de kommer hem och kopplar upp sig mot sitt nät hemma. Mia mailar IT.

Kallt i omklädningsrummen – speciellt de renoverade. Mia ber Ole kola elementen

Mobilregler – skolan har ett dokument angående mobiler i skolan. Detta följs inte särskilt bra av varken lärare eller elever och lärare gör olika vilket eleverna inte tycker är bra. Det är en lag på gång angående mobilförbud i skolan men innan den har kommit behöver dokumentet lyftas igen. Både av personal och elever. Mia  och Elinor tar med sig detta och tar det med personalen.

Matsalen:

 Eleverna vill att grönsaker serveras var och en för sig

 

 Mer husmanskost och mat med “vanliga” namn.

 

 Tacos önskas. Elinor berättar att det har slängts mycket mat när man serverat tacos tidigare och därför har man beslutat att sluta servera det. Elevforum skulle vilja att vi testar igen och då gäller det att elever inte tar mer än de äter upp.

 

 Mia mailar Inger

 

 Nästa möte: 4/4

 

 

Protokoll elevforum 13/11 2018

 

Närvarande: Representanter från 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9B, 9C, 9D, Elinor och Mia.

 

Föregående protokoll:

 

-Vi fortsätter kolla möjligheter att skydda sin kod när man handlar i fiket. Kanske en skärm eller flytta själva dosan.

 

– Förra gången lyftes prov. Bla det att språkvalen sprider ut sina prov. De har livat att försöka synka sina prov framöver så att det har dem vid samma tillfällen.

 – Sittplatser inne och ute  – detta jobbar Elinor med

 Klassråd – klasserna har haft klassråd för första gången på länge. Några klasser hade det utan lärare vilket fungerade bra. Det man kan behöva hjälp med är att punkta upp saker som ska lyftas på klassrådet.

 

Vid ett elevforum framöver ska vi gå igenom hur ett klassråd kan fungera och hur ett protokoll kan skrivas. Det fanns inte tid till det på detta mötet.

 

Klasserna fick lyfta de punkter som kommit upp i sina klasser. Dessa punkter finns här:

 

 

 

Mat

– eleverna vill ha ris. Elinor förklarar att anledningen till att det sällan serveras ris är hälsomässiga – man vet idag att ris innehåller arsenik. Men ris ibland är inte farligt och Mia kontaktar skolmatsalen angående detta

– Kryddor – mer variation önskas. Mia mailar matsalen

-Varför serveras vegetariskt? Elinor och Mia förklarar att anledningen är vår miljö/vårt klimat och variation. Det finns idag alltid två rätter varav en ska vara vegetarisk. Eleverna får välja den rätt de gillar mest. Vegetariskt är inte specialkost.  

– Önskemål om större matsal. – Elinor berättar att detta inte är aktuellt. Tanken är ju dessutom att Mörrumsskolan ska byggas ut och då kommer åk 6 vara där istället för på Norrevång.

 

Större utbud i caféet: eleverna skulle vilja öka/ändra utbudet i caéet. Ett önskemål är att man ska kunna köpa tuggummi, och ett förslag är att man ibland byter ut kanelbullen på fredagar mot ex chokladboll. Under december kanske man skulle kunna köpa pepparkakor och lussebullar. Mia mailar fritids

 

Önskemål om adventskalender som fritids fixar (insamling till Musikhjälpen) Mia mailar fritids

 

Klockor (som fungerar:) i alla klassrum Elinor jobbar vidare med detta

 

Klockor ute  Detta har vi tagit upp tidigare. Elinor kollar upp

 

Soffa i biblioteket  – Elinor informerar om att det är ett slöjdprojekt på gång där elever syr saccosäckar. Dessa kommer att hamn i biblioteket (och ersätter då en soffa)

 

Sittplatser inne och ute Elinor jobbar vidare med detta

 Bänkar i klassrummet  – Eleverna vill ha NO -bänkar i klassrummen så att det finns möjlighet att stå upp ibland. Detta är fullt rimligt säger Elinor som jobbar på att det åtminstone ska finnas några höga bänkar i varje klassrum.

 

Segt nät Eftersom många kopplar upp sina telefoner mot nätet uppstår problem.

 

Ojämna ugnar i hemkunskapen – Inget som kommer att åtgärdas i nuläget enl Elinor.

 

Komp för åk 9

 

Elevernas förstahandsval är den 14/12. Då ligger det nationellt prov (munltigt) i matte för några elever så detta datum fungerar inte. Istället blir det elevernas andrahandsval vilket är den 9/1. Alltså: åk 9 är lediga den 9/1 2019 som kompensation för Kreativum och Korrö. Elever som ej deltog i dessa aktiviteter går som vanligt i skolan. Mer info kommer till dessa elever.

 Öppen dörr Eleverna önskar fler tillfällen med “Öppen dörr”. Beslut: Varje termin ska vi ha två Öppen dörr

 

Gemensam planering i ämnena Eleverna upplever att klasser gör olika i vissa ämnen. De önskar att lärarna samplanerar i större utsträckning. Mia och Elinor lyfter detta med lärarna

 

Muntliga redovisningar – Några elever tycker att man skulle kunna ha ett annat alternativ till redovisningar om man tycker det är jobbigt. Vi diskuterade detta och Elinor och Mia förklarade fördelen men bör utmana sig själv och faktiskt göra redovisningar. Dock är det viktigt att man pratar med sin lärare om man tycker det är jobbigt.

 

 

Senare skolstart – Någon klass föreslog en senare skolstart (kl 9). Elinor tycker att det är en bra idé men förklarade att det är mycket som ska klaffa om en sådan ändring ska genomföras och att det ser svårt ut. Senare skolstart innebär också senare eftermiddagar – något man måste tänka på. Förslaget är inget vi kommer att jobba vidare med i nuläget.

 

 

Handbollsprofil  – Tyvärr finns varken personal eller lokal. Däremot kan man ta ett snack med Ida och Per på den allmänna profilen och se om man inte kan få till fler tillfällen med handboll.

 

 

 

Fotboll och “rövning”

 

NEJ – det är inte tillåtet med rövning!

 

 

Övrigt:Föräldraföreningen i Mörrum har kontaktat oss. Det finns lite pengar för att göra någon aktivitet i någon årskurs. Hestra för åk 6 finansieras med dessa pengar men nu finns ytterligare lite pengar. Vi har tidigare lyft detta i elevforum och då var förslaget att det görs någon aktivitet för åk 9. Ett annat förslag är att höra om de kan vara med och finansiera sittplatser ute. Vi jobbar vidare på detta.

 

 

Elevforum 1/10 2018

Närvarande: representanter från samtliga klasser förutom 8B. Lärare: Mia

* Terminens första möte! Kort genomgång av vad elevforum är och vad vi gör samt var man hittar protokoll. Information om att det är viktigt att representanterna tar med sig frågor från klasserna till mötena och informerar klasserna efter mötena.

 

* Förra mötet (protokoll saknas på hemsidan). 

– Återkoppling kring kortbetalning i caféet. Eleverna tycker att det fungerar bra men det finns önskemål om att ha dosan på något sätt som gör det lättare att dölja sin kod. Mia mailar fritids. 

 

– Förra mötet diskuterade vi bristen på sittplatser ute. Saknas fortfarande tycker eleverna

 

 – Matsalstider: de gånger det kör ihop sig när det gäller matsalstider är när lunchen ligger i före/efter idrotten.

 

 

* Prov: eleverna tycker att vi lärare behöver bli bättre på att planera in våra prov. Uppmaningen är att kolla kalendern och lägga ut proven 2-3 veckor innan det är dags. Många tycker att ma-proven ska räknas som två prov och någon tycker också att orienteringen är ett prov.

 

 

 

* Uppstartsaktiviteterna. Överlag är eleverna nöjda med de aktiviteter som genomförts.

* Frågor/synpunkter från klasserna  -ingen hade något från sin klass.