Arbete i Elevforum

 

Elevforum är elevernas röst i det dagliga arbetet på skolan.Det är genom deras arbete man kan åstadkomma förändringar i skolmiljön. Det är ju faktiskt så att en skola inte enbart är en arbetsplats för lärare och övrig personal utan även för eleverna. Utan ett engagerat Elevforum blir det svårt för eleverna att få fram sina åsikter.Från varje klass utses 2 representanter till elevforum och elevforum träffas ca en gång i månaden.

Protokoll finns nedan

Elevforum 10/9 åk 6-7

 

 • Lite info om hur elevforum fungerar. Det är viktigt att representanterna får tid att lyfta saker i klassen  både innan ett möte och efter.
 • Mobilen i skolan 
 • åk 6 är nöjda med hur det fungerar. Ett önskemål fanns om att läraren samlar in mobilerna innan eleverna går in i klassrummet. Sexorna hade oxkså lite frågor och tankar kring vad som gäller med att ta bilder med mobilen. Detta lyfter vi med lärarna i åk 6
 • åk 7-9 tycker det är ok att olika lärare har olika regler – det viktiga är att mobilen inte stör. Det tycker inte att man ska bli ombedd att lägga den i skåpet (stöldrisk) och de tycker inte att läraren ska kunna behålla telefonen till dagen efter. 

 

Utifrån elevforums åsikter kommer dokumentet “mobilen i skolan” omarbetas.

 

 • Inköp – rastaktiviteter. Flera förslag lyftes:
 • En till kompisgunga
 • Stort schack eller “tre i rad”
 • Nu ruta för *King out” och/eller fylla i linjerna på den befintliga rutan
 • Sittplatser ute (med tak)
 • Corona – diskussion kring coronaläget. Någon klass undrar varför vi inte använder munskydd och fick förklaringen att vi följer FHM:s råd som i nuläget inte rekommenderar munskydd. Vi pratade också om bussarna där eleverna upplever att det är fullt.

 

 • Övrigt:
 • Det finns inte speglar i alla omklädningsrum. Det vill eleverna ha (gärna helkropp)
 • Förslag: en turnering mellan klasserna på skolan – tex handboll eller innebandy
 • Spolknapparna på toaletterna behöver ses över- Det saknas flera
 • Påminnelse om att jobba med normkritik, hur man är som kompis mm i  klasserna


 

Elevforum åk 8-9 7/9-20

 

 • Mobilen i skolan – elevforum diskuterade detta och de flesta klasser verkar tycka att det är ok att läraren bestämmer vad som ska gälla u hens klassrum. Utgångspunkt är att mobilen inte ska störa under lektionerna. Det fanns också önskemål från några att man ska kunna lämna ifrån sig den även då läraren ej samlar in den (alltså frivilligt). Detta kommer diskuteras vidare i personalen och dokumentet “Mobilen i skolan” kommer uppdateras.
 • Inköp rastaktiviteter – några nya bollar, kortlekar och tärningar behövs. Ett förslag angående en paddelbana och inköp av fotbollsspel har också kommit in,
 • Corona – eleverna önskar att det fanns handsprit i alla klassrum. 
 • Övrigt: Det finns önskemål om en dryckesfontän, skohorn i omklädningsrummen, låsbara dörrar i duschen samt spegel i alla omklädningsrum. 
 • Vi har tre elevskyddsombud på skolan; Tintin i 8a, Jonathan i 8C samt Maja i 9d. Som elev kan du kontakta dessa när det gäller arbetsmiljön i skolan  – allt från prov, lektioner till möbler mm.

Elevforum 31/3 2020

 

Närvarande: Representanter från samtliga klasser samt Mia, Per K och Ida

 

 • Skol-if

Ida berättar om skolans skol-if och om att vi har en del pengar i denna    förening. Pengar som ska användas till eleverna i skolan. Elevforum fick fundera över vad man skulle kunna använda pengarna till och följande förslag kom fra,_ bollar til klasserna, idrottsredskap, utegym, klubbor. Representanterna har i uppgift att lyfta detta med sina klasser för att samla in fler förslag. 

 • Corona

Vi diskuterade corona och de åtgärder som gjorts i skolan. Vi har nu “tvättvakt” vid matsalen och lunchtiderna har justerats så att det inte är så många elever inne samtidigt. Ett problem som kvarstår är den översta tallriken… Förslag är att denna märks upp alternativ att det läggs ett lock el dylikt över så att elever och personal kan lyfta och veta att de får en tallrik ingen rört vid. Per K poängterade också att beslutet om skolstängning inte ligger hos oss utan är ett beslut som fattas utanför skolan. 

 • Skyddsombud

Vi har två skyddsombud: Jonathan i 7C samt Maja i 8D. Vi skulle behöva ytterligare någon   helst från åk 6, 7 eller 8. Intresserade kontaktar Mia.

 • Trygghet-och trivselenkät

Mia gick igenom svaren från den trygghet-och trivselenkät eleverna gjorde för någon månad sedan. Överlag är det positiva svar och majoriteten trivs här o Norrevång- Några saker framkom dock – bla upplevs omklädningsrummen otrygga för en del. 

 • Mat

Stående punkt på dagordningen. När det gäller salladsbuffén har den blivit mycket bättre! Fortfarande tar maten slut ibland och fortfarande står tacos högt upp på önskelistan. Mia för detta vidare. Kanske kan tacos bli en belöning om eleverna slänger mindre mängd mat.

 • Övrigt

Avslutningsmiddagen för åk 9. Av förståeliga skäl hänger middagen löst men middagen är bokad på Golfkrogen. Mia kontaktar Golfkrogen och diskuterar alternativa upplägg.

Elevforum 30/1 2020

åk 7-9

Närvarande: Hannah & Tintin i 7A, Erwin & Tindra i 7B, Filippa och Kacper i 7D, Ludwig & Oliver N i 8B, Julia L & Edwin i 8C, Emmie i 8D, Hugo och Maja i 9A, Amir och Wadea i 9B

Mia L

 • Protokoll – kort diskussion kring protokollen från mötena. De läggs alltid på hemsidan men representanterna vill att protokollet mailas ut till dem också. Beslut: Protokollen mailas ut samt läggs på hemsidan
 • Rapport från ungdomsfullmäktige – denna punkt tar vi nästa möte då Maja, som är representant i ungdomsfullmäktige, ej kunde vara med på dagens Elevforum
 • .Mat – matsal – tanken är att detta ska vara en stående punkt på dagordningen.

Detta mötet pratade vi om salladsbuffén – eleverna har flear gånger lyft att de vill att grönsakerna inte ska vara blandade och att de inte vill ha så många röror vid salladsbuffé – heller fler sallads/grönsakssorter. Upplevelsen är att ingen förändring har skett. Mia kontaktar köket.

 

Klassrepresntanterna upplever att de flesta av sina klasskamrater äter i matsalen och många tycker maten är bra. De dagar färre äter är när det är sopppa, när man har håltimme samt när man har hemkunskap.

 

Ett problem som togs upp är att god mat tar slut. 3 klasser drabbades av detta när det var Fish and chips. 

 

Eleverna vill ha tacos igen. Köket har tidigare meddelat att anledningen til latt de inte servera det är att dagar med tacos slängs det mängder med mat. Många elever tar mer än vad de orkar äta upp. Representanterna ska lyfta detta med sina klasskamrater och sedan vädjar vi till köket att ge oss en ny chans.

 

Muta – ett förslag som lades fram är att ha en elevutmaning av något slag i matsalen. Exempelvis att vi under en månads tid inte ska slänga mer än ett antal kilo mat och som belöning blir det efterrätt till eleverna.

 

Samtliga punkter som rör maten tar Mia med sig och lyfter med Inger i köket.

 

 • Mobiler – diskussion kring mobiler i klassrummet. Vi diskuterade den forskning som finns angående mobilernas förmåga att störa i klassrummet. Mia la fram ett förslag om att testa en mobilfri dag där mobilerna samlas in vid dagens början och lämnas ut vid dagens slut. Förslaget diskuterades – några fick panik medan andra tyckte att det vore roligt att prova. Förslaget ska lyftas i klasserna. 
 • Öppen dörr – eleverna vill att vi lägger in datum för öppen dörr

Avslutningsgrupp åk 9 – Åk 9 stannade kvar en stund och pratade om avslutningsmiddag. Mia kollar hur tanken är i år när det gäller ansvar, planering mm. 2-3 elever per klass kommer vara med i gruppen som planerar.

Elevforum åk 6 10/11
 Närvarande: representanter från samtliga klasser i åk 6

 Jämställd skola – Therese informerade om jämställd skola. Elevforum har i uppgift att prata med klasserna om detta arbete och samtidigt informera om att mentorerna kommer att jobba med detta på mentorstiden. Till hjälp har elevforum en presentation som finns delad med representanterna.Denna ska gås igenom och diskuteras på mentorstiden måndag vecka 47. Till en början är det tre saker som är lite extra viktiga att tänka på

Skojbråk

Klassplatser/gruppindelning

Ord som påverkar

Mer info finns i bildspelet men fråga gärna Jessika eller Therese om något är oklart

Kamratstödjare

samtliga elever i elevforum har ett ansvar när det gäller detta men två i varje årskurs har lite extra ansvar och kommer träffa Mia/Nina och/eller Per med jämna mellanrum.

 Möbler – diskussion kring vad  eleverna tycker är viktigast vid ev inköp av möbler. Är det möbler till klassrum eller korridor?

Omklädningsrummen – Eleverna upplever att det är stor skillnad mellan omklädningsrummen – allmän genomgång behövs. De önskar speglar, klocka samt krokar (vid duscharna). Draperierna är sunkiga och behöver bytas ut. Detta måste göras regelbundet!

 Elevforum åk 7-9 

 8/11-19

 Närvarande: representanter från samtliga klasser( förutom 8C och 9C), Jessica E och Mia L.

  Jämställd skola – Jessica informerade om jämställd skola. Elevforum har i uppgift att prata med klasserna om detta arbete och samtidigt informera om att mentorerna kommer att jobba med detta på mentorstiden. Till hjälp har elevforum en presentation som finns delad med representanterna.Denna ska gås igenom och diskuteras på mentorstiden måndag vecka 47. Till en början är det tre saker som är lite extra viktiga att tänka på:

Skojbråk

Klassplatser/gruppindelning

Ord som påverkar

 Mer info finns i bildspelet men fråga gärna Jessica eller Therese om något är oklart

 Kamratstödjare — samtliga elever i elevforum har ett ansvar när det gäller detta men två i varje årskurs har lite extra ansvar och kommer träffa Mia/Nina och/eller Per med jämna mellanrum. I åk 7 – Elsa (7c) och Hannah (7a), i åk 8 Filip (8a) och Oliver (8b), i åk 9 – Hugo (9a) och Amir (9b)

Möbler – elevforum ska kolla med i klasserna vad eleverna tycker är viktigast vid ev inköp av möbler. Är det möbler till klassrum eller korridor?

Avslutningskatalog/utklädningsdag – Detta vill eleverna ska fortsätta även kommande år.

Elevskyddsombud – eleverna i åk 7-9 har rätt till elevskyddsombud på skolan. Dessa ska ha lite extra koll på elevernas arbetsmiljö och regelbundet träffa rektor för att diskutera detta. Elevforum kollar intresse i klasserna.

 Elevforum 8/10 2019

 Närvarande; representanter från alla klasser i åk 6-9

Upplägg inför läsåretMia går igenom upplägget inför läsåret och berättar att elevforum kommer vara uppdelat på åk 6 och åk 7-9. Detta för att samtliga ska komma till tals och för att vi ska diskutera “rätt” saker. Mycket fokus har legat på åk 7-9 och det känns inte rättvist. Ibland kommer stormöten att hållas. 

Uppgifter/uppdrag som elevrådsrepresentant

Elevforumsrprepresentaner har flera uppdrag (förutom att föra fram elevernas åsikter): kamratstödjare, elevskyddsombud och matråd. Mötena kommer framöver lyfta dessa områden

Rapport från ungdomsfullmäktige (kommer vara en stående punkt) –  Maja (8D) informerar om hur ungdomsfullmäktige fungerar och berättar vad förra mötet handlade om. Nytt möte idag, tisdag 8/10

Jämställd skola

På skolan arbetar Jessica och Therese med ett projekt ang jämställd skola. Vid ett elevforum framöver kommer de bjudas in för att berätta mer om projektet. 

Övrigt: Representanterna fick diskutera saker de vill att vi lyfter i elevforum och följande kom upp:

 – Antal prov per vecka (vad är ok?)

   – Tydlighet från lärare när det gäller info ( när det är test/uppgift får inte alla info)

 – Profilen och profiltid

 – Schema

 – Inomhusmiljön – eleverna tycker att den är mycket dålig. Både i klassrum (dåliga bänkar och stolar) och i gemensamhetsutrymmen.

 – Kompisgungan

Mia tar dessa frågor vidare och vi fortsätter diskutera nästa möte

Elevforum 4/2 2019

Närvarande: elever från klasserna 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9A, 9C, 9D samt Elinor, Daniel och Mia

 

Föregående protokoll: Det är uppsatt en klocka utomhus och eventuellt kommer det att sättas upp ytterligare en. När det gäller sittplatser ute kommer föräldraföreningen finansiera några sittplatser.

 Info från fritids (Daniel) –

 Frukost/mellanmål – Eftersom kommunen måste spara in pengar kommer troligtvis gratis frukost samt mellanmål plockas bort från skolan. Beslut är inte fattat ännu emn sannolikt kommer beslutet tas inom kommande dagar och då kommer frukost och mellanmål slutas serveras from vecka 9 (efter sportlovet). Daniel berättade att man kommer att kunna köpa mellanmål på eftermiddagen och de titar på möjligheten att ha en frukostförsäljning också. Elevforum fick i uppgift att kolla reaktionerna i sina klasser och detta lyfter vi på nästa möte.

 

 Hestraresan – Den resa till Hestra på sportlovet som elever brukar kunna anmäla sitt intresse till blir inte av i år (pga av ekonomin)

Avslutningsmiddag åk 9 – det kommer bli en middag för niorna i år och eventuellt kommer föräldraföreningen bidra med pengar till denna. Var den kommer vara är inte klart. Minst en elev per klass bör ingå i avslutningsgruppen – intresserade eleve ska anmäla sig till Daniel.

Kläppen – vecka 12 åker några elever i åk 9 till Kläppen. Denna resa kommer bli av även nästa år eftersom eleverna själva samlar in pengar till resan.

 

 Innebandyturnering – kommer i år vara den 8/3.

 

 Rapport från klasserna –

 

 

Många upplever att det är stökigt i grupprummen och att det luktar illa i flera av dem. När det gäller stökighet: elever OCH lärare har ansvar att se till att det är ordning i rummen. Undervisande lärare ska släppa in och ut eleverna och ska se till att det är snyggt vid lektionens slut. Elinor och Mia påminner lärarna om detta. Eleverna ser till att de inte skräpar ner, sätter tuggummi/snus på stolar etc. Det är ommålat i grupprummen och det är svårt att få pengar till att fixa ytterligare om det är oordning och skräpigt i rummen.

Lukten – Miljöförbundet var på besök för några veckor sedan och de kände också av att det luktade illa i glasburarna. De skrev ner detta i sin rapport vilket innebär att ansvariga måste ta tag i det.

Profilen – några vill byta profildag och/eller tid (tex onsdag). Fiskeprofilen önskar två hela profildagar,

Nätet – det har varit och är problem med internet på skolan. För ett par veckor utsattes utb-nätet för en attack och sedan dess har uppkopplingen varit svajig. Elevforum får i uppgift att kolla om uppkopplingen skiljer sig åt beroende på var i skolan man befinner sig

Bättre sittplatser i korridoren önskas Detta är Elinor medveten om. Viktigt att man meddela om bänkar är sönder – då ska de plockas bort.

Klockor i alla klassrum (saknas i 3A). Elinor tar det med Ole.

Youtube – den spärr som finns gör att elever inte kommer ut på vissa sidor som lärarna vill att de ska använda. Spärren sitter kvar när de kommer hem och kopplar upp sig mot sitt nät hemma. Mia mailar IT.

Kallt i omklädningsrummen – speciellt de renoverade. Mia ber Ole kola elementen

Mobilregler – skolan har ett dokument angående mobiler i skolan. Detta följs inte särskilt bra av varken lärare eller elever och lärare gör olika vilket eleverna inte tycker är bra. Det är en lag på gång angående mobilförbud i skolan men innan den har kommit behöver dokumentet lyftas igen. Både av personal och elever. Mia  och Elinor tar med sig detta och tar det med personalen.

Matsalen:

 Eleverna vill att grönsaker serveras var och en för sig

 

 Mer husmanskost och mat med “vanliga” namn.

 

 Tacos önskas. Elinor berättar att det har slängts mycket mat när man serverat tacos tidigare och därför har man beslutat att sluta servera det. Elevforum skulle vilja att vi testar igen och då gäller det att elever inte tar mer än de äter upp.

 

 Mia mailar Inger

 

 Nästa möte: 4/4

 

 

Protokoll elevforum 13/11 2018

 

Närvarande: Representanter från 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 9B, 9C, 9D, Elinor och Mia.

 

Föregående protokoll:

 

-Vi fortsätter kolla möjligheter att skydda sin kod när man handlar i fiket. Kanske en skärm eller flytta själva dosan.

 

– Förra gången lyftes prov. Bla det att språkvalen sprider ut sina prov. De har livat att försöka synka sina prov framöver så att det har dem vid samma tillfällen.

 – Sittplatser inne och ute  – detta jobbar Elinor med

 Klassråd – klasserna har haft klassråd för första gången på länge. Några klasser hade det utan lärare vilket fungerade bra. Det man kan behöva hjälp med är att punkta upp saker som ska lyftas på klassrådet.

 

Vid ett elevforum framöver ska vi gå igenom hur ett klassråd kan fungera och hur ett protokoll kan skrivas. Det fanns inte tid till det på detta mötet.

 

Klasserna fick lyfta de punkter som kommit upp i sina klasser. Dessa punkter finns här:

 

 

 

Mat

– eleverna vill ha ris. Elinor förklarar att anledningen till att det sällan serveras ris är hälsomässiga – man vet idag att ris innehåller arsenik. Men ris ibland är inte farligt och Mia kontaktar skolmatsalen angående detta

– Kryddor – mer variation önskas. Mia mailar matsalen

-Varför serveras vegetariskt? Elinor och Mia förklarar att anledningen är vår miljö/vårt klimat och variation. Det finns idag alltid två rätter varav en ska vara vegetarisk. Eleverna får välja den rätt de gillar mest. Vegetariskt är inte specialkost.  

– Önskemål om större matsal. – Elinor berättar att detta inte är aktuellt. Tanken är ju dessutom att Mörrumsskolan ska byggas ut och då kommer åk 6 vara där istället för på Norrevång.

 

Större utbud i caféet: eleverna skulle vilja öka/ändra utbudet i caéet. Ett önskemål är att man ska kunna köpa tuggummi, och ett förslag är att man ibland byter ut kanelbullen på fredagar mot ex chokladboll. Under december kanske man skulle kunna köpa pepparkakor och lussebullar. Mia mailar fritids

 

Önskemål om adventskalender som fritids fixar (insamling till Musikhjälpen) Mia mailar fritids

 

Klockor (som fungerar:) i alla klassrum Elinor jobbar vidare med detta

 

Klockor ute  Detta har vi tagit upp tidigare. Elinor kollar upp

 

Soffa i biblioteket  – Elinor informerar om att det är ett slöjdprojekt på gång där elever syr saccosäckar. Dessa kommer att hamn i biblioteket (och ersätter då en soffa)

 

Sittplatser inne och ute Elinor jobbar vidare med detta

 Bänkar i klassrummet  – Eleverna vill ha NO -bänkar i klassrummen så att det finns möjlighet att stå upp ibland. Detta är fullt rimligt säger Elinor som jobbar på att det åtminstone ska finnas några höga bänkar i varje klassrum.

 

Segt nät Eftersom många kopplar upp sina telefoner mot nätet uppstår problem.

 

Ojämna ugnar i hemkunskapen – Inget som kommer att åtgärdas i nuläget enl Elinor.

 

Komp för åk 9

 

Elevernas förstahandsval är den 14/12. Då ligger det nationellt prov (munltigt) i matte för några elever så detta datum fungerar inte. Istället blir det elevernas andrahandsval vilket är den 9/1. Alltså: åk 9 är lediga den 9/1 2019 som kompensation för Kreativum och Korrö. Elever som ej deltog i dessa aktiviteter går som vanligt i skolan. Mer info kommer till dessa elever.

 Öppen dörr Eleverna önskar fler tillfällen med “Öppen dörr”. Beslut: Varje termin ska vi ha två Öppen dörr

 

Gemensam planering i ämnena Eleverna upplever att klasser gör olika i vissa ämnen. De önskar att lärarna samplanerar i större utsträckning. Mia och Elinor lyfter detta med lärarna

 

Muntliga redovisningar – Några elever tycker att man skulle kunna ha ett annat alternativ till redovisningar om man tycker det är jobbigt. Vi diskuterade detta och Elinor och Mia förklarade fördelen men bör utmana sig själv och faktiskt göra redovisningar. Dock är det viktigt att man pratar med sin lärare om man tycker det är jobbigt.

 

 

Senare skolstart – Någon klass föreslog en senare skolstart (kl 9). Elinor tycker att det är en bra idé men förklarade att det är mycket som ska klaffa om en sådan ändring ska genomföras och att det ser svårt ut. Senare skolstart innebär också senare eftermiddagar – något man måste tänka på. Förslaget är inget vi kommer att jobba vidare med i nuläget.

 

 

Handbollsprofil  – Tyvärr finns varken personal eller lokal. Däremot kan man ta ett snack med Ida och Per på den allmänna profilen och se om man inte kan få till fler tillfällen med handboll.

 

 

 

Fotboll och “rövning”

 

NEJ – det är inte tillåtet med rövning!

 

 

Övrigt:Föräldraföreningen i Mörrum har kontaktat oss. Det finns lite pengar för att göra någon aktivitet i någon årskurs. Hestra för åk 6 finansieras med dessa pengar men nu finns ytterligare lite pengar. Vi har tidigare lyft detta i elevforum och då var förslaget att det görs någon aktivitet för åk 9. Ett annat förslag är att höra om de kan vara med och finansiera sittplatser ute. Vi jobbar vidare på detta.

 

 

Elevforum 1/10 2018

Närvarande: representanter från samtliga klasser förutom 8B. Lärare: Mia

* Terminens första möte! Kort genomgång av vad elevforum är och vad vi gör samt var man hittar protokoll. Information om att det är viktigt att representanterna tar med sig frågor från klasserna till mötena och informerar klasserna efter mötena.

 

* Förra mötet (protokoll saknas på hemsidan). 

– Återkoppling kring kortbetalning i caféet. Eleverna tycker att det fungerar bra men det finns önskemål om att ha dosan på något sätt som gör det lättare att dölja sin kod. Mia mailar fritids. 

 

– Förra mötet diskuterade vi bristen på sittplatser ute. Saknas fortfarande tycker eleverna

 

 – Matsalstider: de gånger det kör ihop sig när det gäller matsalstider är när lunchen ligger i före/efter idrotten.

 

 

* Prov: eleverna tycker att vi lärare behöver bli bättre på att planera in våra prov. Uppmaningen är att kolla kalendern och lägga ut proven 2-3 veckor innan det är dags. Många tycker att ma-proven ska räknas som två prov och någon tycker också att orienteringen är ett prov.

 

 

 

* Uppstartsaktiviteterna. Överlag är eleverna nöjda med de aktiviteter som genomförts.

* Frågor/synpunkter från klasserna  -ingen hade något från sin klass.