Under fredagen genomförde Norrevångskolans personal, i samarbete med föreningen Kvinnor Fiskar Vackrare, en studiedag med fokus på hembygden och dess historia. Central del i dagens program var Mörrumsån, fisket och Laxaleden.

Massa ny kunskap inhämtades och nya kontakter slöts med både hembygdsföreningen, Kronolaxfisket och ABU Garcia.  Dagen blev mycket lyckad och många nya idéer till projekt och samarbetsformer väcktes under resans gång. Vi arbetar vidare med dessa tankarna och hoppas på ett utökat samarbete med närsamhället som gynnar både bygden och dess ungdomar.

Stort tack till Sanne och Suzanne som arrangerade dagen på allra bästa sätt!

o62D7vn_Fe2SbbJqliwEk6AHbl2Z4N5ghW6QUBwbWofNG7ZrYD-MceL1EyBOqIz8xkhlTf7vNUP-FU5X2H3kqT-eAtvK2iYT92hEoCGQle-i1XR28ujpOjBb-KpvizUPkw

P.S. Vi tar redan sikte på ett nytt samarbete då vi med stöd från Kvinnor Fiskar Vackrare skickar iväg tio tjejer på en heldag med spännande fiske i Harasjömåla i slutet på november. Fortsättning följer…