Närpolis Andreas Glingfors är specialist på att utreda brott om nätmobbning, nättrakasserier och grooming, allvarliga och vanligt förekommande brott i våra elevers vardag. På torsdagen föreläste han för lärarna på Norrevångskolan på eftermiddagen, på kvällen kom det cirka 100 föräldrar till Folkets Hus för en föreläsning och under fredagen fick alla våra elever från så6 till så9 också lyssna på Andreas.

Förläsningarna präglades av stor tydlighet mot pedagoger, föräldrar och elever. Viktiga frågor som Vad gäller på nätet? Vilka handlingar på nätet är brottsliga? Vem bär ansvaret? Vilka konsekvenser får olika handligar? och Hur ska vi arbeta förebyggande hemma och i skolan? togs upp och besvarades.

Norrevångskolan tackar Andreas för föreläsningarna och kommer nu att arbeta ännu hårdare än någonsin för att förebygga och hantera denna typ av problem.

IMG_0607 (1)