Försäkringsbesked

Karlshamns kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Karlshamns kommuns verksamhetsområde. Försäkringsperioden sträcker sig från och med 2013-07-01 till och med 2014-06-30.

Åtgärder vid skada:

  1. Sök läkare eller tandläkare
  2. Anmäl skadan till Folksam, telefon 0771-960 960 eller på www.folksam.se
  3. Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  4. Tänk på att taxiresor till/från skolan ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas.