På inrådan av Smittskydd Blekinge och i samråd med smittskyddsläkare har beslut om fortsatt undervisning på distans tagits. Utskick har skett via Unikum men finns också här nedan.

Fortsatt distansundervisning v 4