På rekommendation av smittskyddsläkaren har utbildningsförvaltningen fattat beslut om fortsatt växelvis distansundervisning resten av läsåret.

Avstämningsmöte mellan förvaltningschefer och smittskydd Blekinge kommer att göras regelbundet under perioden och om förutsättningarna förändras betydligt så kan ny/annan bedömning göras.