I den bifogade länken finns det utlovade materialet från föräldramötet.

Ht17 Norrevång