Under hösten har eleverna i årskurs 9 fördjupat sina kunskaper inom friluftsliv och bland annat lärt sig göra upp eld med hjälp av eldstål, hur ett stormkök fungerar samt lärt sig hantera tält. Arbetsområdet avslutades nyligen med ett höstäventyr där eleverna i mindre grupper löste uppgifter inom friluftsliv längs med vägen. Äventyret innehöll även en station där eleverna jobbade med tillämpad matematik inom området skala.

Fler bilder kommer inom kort.

Eleverna rörde sig sammanlagt 7 km, ofta längs med Mörrumsån.En stor eloge till samtliga elever för en mycket väl genomförd dag!