Vi kommer att starta upp ett Forum för samråd inom förskola/skola i Mörrum och Svängsta. Föräldrarepresentant och suppleant från alla avdelningar inom förskolan och samtliga klasser i grundskolan kommer att vara inbjudna. Även personalrepresentanter från förskolan och skolan samt rektorer och förskolechefer kommer att delta.

Detta forum ska hållas en gång per termin till att börja med, mellan kl. 18.00 – 20.00. Vi kommer då att delge er föräldrar en lägesbeskrivning från respektive verksamhet, tankar om förändring, insyn i kommande projekt m.m. och vill gärna ha era synpunkter. Med andra ord förstahandsinformation om vad som är på gång inom förskola/skola. En gång per läsår kommer alla föräldrar att bjudas in till ett öppet möte.

Om det är något särskilt som man vill ta upp mailar man in frågan till respektive förskolechef/rektor. Man kan givetvis även skicka frågan med sin representant.

Höstens träffar                  skolan:          24 oktober, Möllegårdens skola Svängsta

Med önskan om deltagande

Patrik Johnsson
patrik.johnsson@norrevangskolan.se