Följande information har mailats ut till samtlga elever och vårdnashavare via Unikum. 

Information till vårdnadshavare med elever på högstadiet i Karlshamns kommun

I Karlshamns kommun har högstadierektorerna gemensamt beslutat att under de sista två skoldagarna för terminen, den 21 och 22 december, omorganisera undervisningen för kommunens högstadieelever. Detta innebär att eleverna under dessa två dagar kommer att delta i sin undervisning från hemmet genom digital uppkoppling mot lektionerna. På Norrevångskolan gäller detta även för åk 6. Detta ger oss som skola en möjlighet att förbereda oss på en digital undervisning om sådan skulle bli aktuellt under en period längre fram. Såväl personal som elever får möjlighet att träna sig i att använda vår tekniska utrustning i skarpt läge utifrån de förutsättningar som råder. Fungerande digital teknik och arbetssätt kopplat till denna har blivit viktigt för samhället i stort, så även i skolan. Det ger oss också en möjlighet att i anslutning till jullovet minska elevernas kontaktytor. Det är fortfarande mycket viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att minska risken för smittspridning av coronavirus.

Det kan finnas elever som av omsorgsskäl behöver komma till skolan, exempelvis för att genomföra dessa två dagar på plats, för att använda skolans uppkoppling eller för att serveras skollunch. Vi önskar att ni i sådant fall kontaktar skolans expedition
senast 14 december. Telefonnummer 0454-307880, mejladress: ingalill.gustavsson@utb.karlshamn.se

Detaljerat schema över elevernas skoldag och mer information om tillvägagångssätt kommer från skolan i god tid före dessa dagar. Vi vill återigen poängtera att detta inte är någon ledighet eller förlängt jullov utan en möjlighet att genomföra terminens sista två dagar genom digital undervisning. Ditt barn har även dessa två dagar skolplikt.
Elevernas betyg skickas hem med post.

Jenny Altin
Rektor Norrevångskolan