Ditt barn finns registrerad som låntagare hos biblioteken i Karlshamns kommun. Vi skriver till dig för att upplysa dig om att vi har uppdaterat vårt användaravtal, med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 och då ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Enligt GDPR ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Den informationen finner du i det nya användaravtalet som finns på vår webbplats https://bibliotek.karlshamn.se/web/arena/anvandaravtal

Om ditt barn inte har lånekort hos biblioteken i Karlshamns kommun kan du bortse från denna information.
Vänlig hälsning,
Kultur Karlshamn