Eleverna har fått information om, hur de väljer till gymnasiet via webben och vad som
gäller omkring valet. En del av informationen ser ni nedan.

Eleverna har fått ett lösenord som de måste vara rädda om. Lösenordet går inte
att byta, ett tips är att lägga in det i mobilen och ge pappret med lösenordet till
vårdnadshavare. Se till så ingen annan får tag i lösenordet. Lösenordet behövs för
att: eleven ska kunna göra sina val på webben, gå in på webben och kolla sitt val vid
preliminärantagning och se sitt slutgiltiga svar från antagningen. Eleven kan även
tacka ja till platsen som eleven är antagen till via webben men vill eleven tacka nej,
krävs ett skriftligt svar till antagningskansliet.

Brev med svar på preliminärantagning och slutgiltigt svar av antagning skickas också
hem.

Eleven kan göra sina val och ändra sina val ända till den 15/2-13 kl 24:00 sen
stänger systemet. Det är eleven ansvar att valet görs, att valblankett trycks ut och att
rätt kvittens blankett/ansökningsblankett kommer in påskriven och i tid, se nedan

Den 15/2-13 är en fredag och sedan börjar sportlovet.

Jag finns på mitt kontor/skolan denna dag till 12:00 men ni kan
lägga valblanketten i mitt postfack fram till 17:00, sen låses dörren in dit.
Är valblanketten inne på fredagen hos mig så kvitterar jag blanketten och
lämna den till antagningskansliet.

Skulle inte valblanketten kommit in till denna tid, ansvarar eleven själv för att
valblanketten kommer in till Liselotte på antagningskansliet i Karlshamn. Den
får då skickas via brev och ska vara poststämplad måndagen den 18/2, annars
räknas det som försent inkommen ansökningsblankett.

Karlshamns kommun
Antagningskansliet
374 81 KARLSHAMN

15 januari – 15 februari 2013

Ansökningswebben är öppen. Du gör din ansökan via www.skanegy.se.
Inloggningsuppgifter delas ut på skolan.

15 februari
Sista ansökningsdag

15 april
Preliminära antagningen klar. Du kan ta del av resultatet på webben.

25 april – 15 maj
Ansökningswebben är öppen för omval

Omval
Efter den preliminära antagningen finns möjlighet att lägga till eller ändra val,
så kallat omval. För att göra detta omval måste du “låsa upp” din ansökan.
Det kan antingen din lokala SYV göra eller så får du hjälp med detta av ditt
antagningskansli. Alla val som kommer in efter omvalsperiodens slut betraktas
som sena och antagning sker då i mån av plats när alla elever som sökt i tid fått
plats. Du kan göra dina ändringar på webben från och med den 25 april till och med
den 15 maj 2013 kl 24.00. Skriv ut kvittensen och skriv under den. Lämna sedan
kvittensen till din studie- och yrkesvägledare. Du kan också lämna ditt omval på en
pappersblankett (omvalsblankett) som du kan få hos antagningskansliet. Blanketten
måste vara antagningskansliet tillhanda senast den 15 maj 2013.

Tidplan för antagning

I början av april görs en preliminär antagning. Resultatet av denna finns i mitten av
april hos din studie- och yrkesvägledare eller på din ansökningssida på skånegy.se
(klicka på “Sök här”, logga in) . Du som inte går i skola kommer att få ett skriftligt
meddelande per post om resultatet av den preliminära antagningen.

Huvudantagning/slutlig antagning

Den 3 juli är den slutliga antagningen klar. Varje sökande får ett slutligt
antagningsbesked med post. Du kan även se på webben om du är antagen eller ej.

Svarsbesked

Du ska lämna svar på ditt antagningsbesked senast tre veckor efter det att du fått
det. Du kan lämna svaret på webben och du loggar då in med ditt lösenord som finns
angivet på antagningsbeskedet. Vill du hellre skicka in svarskortet per post går det
också bra. Om du tackar nej måste du lämna skriftligt svar.