KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I AKTIVA FÖRÄLDRAR I MÖRRUM

Plats: Norrevångskolan, stora matsalen.

Tid: 18.00

På årsmötet medverkar Patrik Johnsson och Sofia Olsson, rektorer.

Från BUS nämnden medverkar Tobias Folkesson alternativt Bengt-Olof Björck.

Dagordning:

1. Allmän information från Aktiva Föräldrar samt från skolans representanter.

2. Val av ny styrelse.

3. Övriga ärenden / frågor.

Skolan i Mörrum kommer framöver att gå in i en strukturomvandling, från dagens F-6 till att

Aktiva föräldrar kommer framöver att spela en central roll som kommunikationspart mellan

Därför vill även Aktiva föräldrar, nu göra en strukturomvandling mot att bli en bredare och starkare

Vi behöver allas röst, positiv som negativ, allas röst är lika mycket värd i det närstående, framtida

Vi i styrelsen hoppas verkligen att ni alla, på bästa sätt framöver vill vara med och påverka era

barns framtida skolmiljö / vardag för utan er medverkan, så kan vi tvingas att lägga ner vår ideélla

Hej alla föräldrar till barn inom skolområde Mörrum.

framöver bli F-3 på Mörrums Skola och 4 – 9 på Norrevångskolan.

politiker / skola tillsammans med er föräldrar.

kommunikationspart, hela vägen från F – 9.

arbete som kommer att starta, då utformningen av nya skolsystemet sker.

förening då vi kommer att sakna mandat för att tillsätta en ny styrelse.

Välkomna den 15 / 10 kl 18.00

Styrelsen i Aktiva Föräldrar i Mörrum