Norrevångskolans elever i åk 7 har deltagit i Kängurun 2014- Matematikens hopp                                 

Den 20 mars arbetade svenska elever från Skåne till Lappland med Kängurutävlingen. I år hade  4677 lärare anmält sina klasser eller skolor. Så här fördelade sig anmälningarna mellan tävlingsklasserna:

Milou (för förskoleklass till åk 2): 1500

Ecolier (för åk 3 – 4): 1301

Benjamin (för åk 5 – 7): 1322

Cadet (för åk 8 – 9, gymnasiets kurs 1): 492

Junior (för gymnasiets övriga kurser): 62

I världen i övrigt räknade man med att ca 6 miljoner elever i drygt 40 länder deltog.

Vi hoppas att alla tyckte att det var både utmanande och kul att vara med och att klasserna får möjlighet att arbeta vidare med problemen. De tål att vridas och vändas på flera gånger.

Här kommer en bild på de elever som presterade bäst i sina respektive klasser.

 bild (2).JPG