Eleverna i åk 8 kommer under några veckor, i ämnet teknik, få en inblick i och arbeta med programmet Fusion 360 och lära sig rita i 3D.
För att få en inspirerande start, började vi vårt projekt med att programmera legorobotar på Kreativum. Engagemanget var på topp och alla lyckades få sina robotar att fullfölja uppdraget.
Krea1 Krea2