Samling vid skolans entré kl: 08:35 för kontroll av närvaro.
Buss avgår från skolan kl: 08:40
Ankomst Kreativum ca kl: 09:00.
Buss avgår från Kreativum kl: 11:00.
Ankomst skolan ca kl: 11:20
Lunch för båda klasserna när de kommer tillbaka till skolan (OBS: Senarelagd lunch för 9C, 9D har ordinarie lunchtid).
Lektion enligt schema från kl: 12:00.