Tillsammans med Teknikcollege, Calmon Stegmotorteknik AB, Volvo Personvagnar, Evomatic, Uniper, IF Metall och Avalon Innovation anordnade Kreativum i Karlshamn en dag på temat “Möjligheternas värld” för våra högstadieelever. Åk 8 var naturligtvis på plats och fick prova på t.ex. robotprogrammering och att löda komponenter.

 

Elever från Teknikcollege agerade guider och instruktörer under dagen och kunde samtidigt passa på att berätta om sina egna val och intresset för teknik.