Karlshamns kommun har en ny handlingsplan mot ANDT (alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak) som gäller 2019-2023. Hela planen finns som länk i detta inlägg.

Målen för kommande åren är:

  • Att alla elever i Karlshamns kommuns skolor ska vara fria från alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Att förebygga att elever inte börjar använda alkohol, narkotika, dopning och tobak.
  • Att minska användandet av alkohol och tobak, och avbryta bruk av narkotika och dopningspreparat.
  • Att förhindra försäljning av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak inom skolenheternas områden.

Handlingsplan-ANDT-2019-2023