Kontaktinformation

Norrevångskolan

Gungvalavägen 41

375 33 Mörrum

E-mail: norrevangskolan@utb.karlshamn.se

Rektor:

Rektor: Jenny Altin  0454-30 78 88, 0733-57 63 88,    ’

jenny.altin@utb.karlshamn.se

 

Ledningsresurs:

Per Karlsson

per.karlsson1@utb.karlshamn.se

 

Expedition:

info@norrevangskolan.se

Inga-Lill Gustavsson 0454 – 30 78 80

Expeditionen nås mellan klockan 08.00 – 14.30 varje skoldag.

Sjukanmälan:

Skall göras varje dag av vårdnadshavare då barnet är sjuk.

Görs via telefon eller via Dexter (dator) eller Dexter (app)

Tel: 0454-72 00 26

Logga in på Dexter för sjukanmälning här >>

Manual för sjukanmälan Dexter

Manual för Dexter frånvaronotifiering

 

Elevhälsan:
I elevhälsan ingår rektor, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolläkare samt skolkurator.

Specialpedagog
Carolina Spogardh 0454-30 7 8 79, 0733-57 62 93
carolina.spogardh@utb.karlshamn.se
Martin Löfgren 0454-307889, 073-3576293
martin.lofgren@utb.karlshamn.se

Studie-och yrkesvägledare
Maria Bielke Von Sydow

maria.bielkevonsydow@utb.karlshamn.se

0454-30 7881, 073-357 61 21

Skolsköterska

Kim Rydström

kim.rydstrom@utb.karlshamn.se

0454-30 78  84, 072-8849320

Skolläkare
Inga Johansson  -Tider bokas via skolsköterska

Skolkurator
Nina Svennergren 0454-30 78 78, 0733-57 61 48
nina.svennergren@utb.karlshamn.se
Nina är på Norrevång alla dagar.

Vaktmästare
Ole Andersson 0454 – 30 78 92

Kök
Inger Vippola 0454 – 30 78 95

Fritidsledare
Annica Lindblom 0454-57 44 22, 072-884 94 83
annica.lindblom@utb.karlshamn.se

Bibliotekarie:
Camilla Magnell 0454-30 78 76.
Camilla är på Norrevång alla skoldagar.

Arbetslag
Norrevångskolan har delat in pedagogerna i två arbetslag.

Det röda arbetslaget har sitt arbetsrum i korridor 1.
0454-574442 , 0766188737

Det gröna arbetslaget har sitt rum i korridor 3.
0454-574441 , 0766188733