Fredagen den 9 december kommer vi att testa att ha Öppen dörr-verksamhet på skolan. Det innebär att eleverna själva, i samråd med sin mentor, planerar sin dag och går till de ämnen där de anser sig ha störst behov att lägga mer tid. Man kan både välja att arbeta med uppgifter som man ligger efter med, göra kompletterande prov eller ägna sig åt ämnesfördjupning.

 

Denna dag slutar skolan klockan 13:00 och bussarna går hem 13:10.