Fortsatt distansundervisning v 4

På inrådan av Smittskydd Blekinge och i samråd med smittskyddsläkare har beslut om fortsatt undervisning på distans tagits. Utskick har skett via Unikum men finns också här nedan. Fortsatt distansundervisning v 4

läs mer

Terminsstart

Efter en annorlunda terminsavslutning är det dags att starta upp vårterminen 2021 - även terminsstarten blir annorlunda. Information har gått ut via Unikum - den bifogas även här. Ytterligare information kommer så fort nya beslut fattas och precis som tidigare kommer...

läs mer

Sjukanmälan görs via Dexter

 Frånvaroanmälan sker genom frånvarosystemet Dexter. En instruktion finns HÄR.

Anmäl frånvaro genom att anmäla på webben,

i appen eller

ringa talsvar (0454-720026).

OBS! Sjukanmälan görs varje dag innan 08.00 av vårdnadshavare.

Klicka här för att anmäla via webben >>

INFORMATION

 På gång vecka 16  

Åk 7-9 fortsatt växelvis distans-och närundervisning resten av terminen. Åk 6 har 100% närundervisning

För mer klassrelaterad information såsom prov etc kolla kalendern för respektive årskurs.

Måndag: Åk 7 och åk 8 på skolan

Tisdag: Åk 8 och åk 9 på skolan

Studietid

Onsdag: Åk 8 och åk 9 på skolan

Torsdag: Åk 7 och åk 9 på skolan
Studietid
Fredag: Åk 7 och åk 9 på skolan
Studietiden våren 2021

Studietid på distans. Kod till classroom fås via mentorer

Tisdagar 14:40-15:30     Mia, Ida, Pernilla, Frank
Torsdagar 14:40-15:30  Linda, Per A, Marianne

Webbknapp 2019_418x108px