Viktig information från BRIS

Under de senaste dagarna har frågan om mäns våld mot kvinnor uppmärksammats stort. Våld mot vuxna i parrelationer är ett omfattande problem och våld mellan vuxna drabbar också barn. Många våldsutsatta är föräldrar och många barn känner igen sin egen situation i de...

läs mer

Statistik för Norrevångselevernas gymnasieval

Idag släpps statistik för grundskoleelevernas gymnasieval lå 21/22. Jag, Maria Bielke von Sydow som är studie- och yrkesvägledare kommer att presentera siffrorna, berätta om söktrender och vad som utmärker Norrevångselevernas val kl 14.45 idag mån 8 mars via meets,...

läs mer

Sjukanmälan görs via Dexter

OBS! Sjukanmälan görs varje dag innan 08.00 av vårdnadshavare.

Frånvaroanmälan kan också göras via Dexters App!

SOMMARLOV

 

Webbknapp 2019_418x108px