Under ett par dagar har åttorna på Norrevång lagat mat i religionens/kulturens tecken. Det är inte är helt självklart vad som är mat som kan kopplas till en speciell religion och vad som är mat som har med kultur och traditioner att göra.

Eleverna fick diskutera detta och också fundera över vad det finns för skillnader inom religioner. Hur kan man vara ex jude, kristen eller muslim på olika sätt och vad är det som påverkar hur man är och hur man utövar sin religion?

Strålande insats från eleverna resulterade i god och mättande mat!