Under hösten och våren har vi arbetat med systematiska undersökningar i NO-undervisningen med hjälp av NTA-lådor. Eleverna har haft som uppdrag att konstruera egna fordon. Vid efterföljande uppdrag har eleverna undersökt hur fordonen/föremål påverkas av olika fysikaliska krafter.