Under några veckor har eleverna i åk 7 arbetat med tema vatten.
Detta har bland annat resulterat i en film, gjord av två av våra elever i åk 9, Jesper och Wille i 9A. Filmen är gjord med hjälp av en “RasperryPi” som de själva har programmerat.
Filmen visar resultaten av de odlingsförsök som 7C gjorde, där de planterade smörgåskrasse och vattnade med olika vattensorter (sötvatten, bräckt vatten, saltvatten och “Döda havet”- vatten).  Odlingarna genomfördes efter att eleverna skrivit hypotes om hur de trodde det skulle gå och varför de trodde det.  När det praktiska arbetet var klart har det i samarbete med svenskämnet skrivits en rapport där eleverna har fått reflektera över det som hänt.
I matte/SO har eleverna fått arbeta med att visa vattenförhållandena på jorden på olika sätt. Olika alternativ de använt är diagram, vatten i spannar, rita på stora kvadratmeterark mm.