Efter ett långt och kanske annorlunda lov är det nu dags att börja skolan igen!

Här kommer lite info vad som gäller första skoldagen (19/8)

 

Årskurs 6 och 7

Samlas i respektive mentorsklassrum klockan 8:15 för information, genomgång av schema mm.

Följande salar gäller

  • 6a- 2C
  • 6b- 2B
  • 6c- 2A
  • 7a- 1D 
  • 7b- 1A
  • 7c- 1E

 

Årskurs 8 och 9

Samlas kl 10:00 i respektive mentorsklassrum för information, genomgång av scheman mm.

OBS! Bussarna går som vanligt denna dag!

  • 8a- Linné
  • 8b- 3C
  • 8c- 3D
  • 8d- 1C
  • 9a- 3A
  • 9b- 3B
  • 9c- Newton
  • 9d- 1B

 

Från klockan 11:00 är det läsning enligt schema för samtliga klasser. Skoldagen slutar kl 15:00. 

Information från mentorerna och skolan kommer detta läsår i de allra flesta fall mailas ut via Unikum. Kolla ditt inlogg!

När det gäller rådande situation med Covid-19 fortsätter vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.