Under vecka 9 besöker våra nior Södra cell. Här får de info om själva företaget, vilka yrken man kan ha om man jobbar på bruket och mycket mycket mer. Besöket avslutas med en rundvandring i fabriken och på området. En favorit är besöket på taket med utsikten över Mörrum. Flera elever kunde se sina hus .

Stort tack till Södra cell och extra tack till våra guider!