Glädjande nyheter! Norrevånsgskolans Skol-IF har tilldelats ett stipendium från SISU på 25.000 kr. Motiveringen ser ni nedan. Eleverna kommer nu vara med att bestämma hur pengarna ska användas.

Norrevångskolans Skol-IF har tillsammans med fritidsgården genom projektet ”Lattjo 49” skapat ett intresse för fysisk aktivitet hos många barn och ungdomar. Glädje, gemenskap och utveckling efter individens egen takt och förmåga står i fokus. Föreningen arbetar aktivt för att skapa trygga miljöer där alla trivs och känner delaktighet i verksamheten. Att kunna delta är enkelt. Det finns inga krav på förkunskaper, material finns att låna, samtliga aktiviteter är kostnadsfria och ligger i anslutning till skoldagens slut vilket gör att det blir enkelt för alla att kunna delta oavsett tidigare idrottserfarenheter.