Måndag 14:30-15:30 Lärare: Peter och Gudrun

Tisdag 14:30-15:30 Lärare: Pernilla och Per A

Onsdag 15:00-16:15 Lärare: John, Per A och Peter. Denna timmen kommer ni få möjlighet att jobba med hur man kan se på en fråga från olika perspektiv. Att kunna inta olika perspektiv är viktigt i många utav skolans ämnen och viktigt för att kunna nå högre betyg. Exempel på olika perspektiv kan vara; individ – samhälle, lokalt – globalt, nutid – dåtid, etiskt mm.

Torsdag: Studiedag!