Maria Bielke von Sydow, Studie-, och yrkesvägledare
Norrevångskolan, Mörrum, Karlshamns kommun
telnr 0733 – 576121

 

Prao

Här finner ni information om praon samt praoblankett och praointyg.

 

 Information till handledaren samt praointyg
praoblankett
praoinformation till elev och vårdnadshavare
Broschyr arbetsmiljöverket med information kring hur barn och ungdomar får arbeta. Den tar upp allmän information, arbetsuppgifter samt arbetstider och ledighet


Länkar med information om gymnasiet och gymnasievalet


Skånegy
Gymnasieinfo
Jobba frisk

 

 

Dessa tider gäller för gymnasievalet inför läsåret 20/21.

 

  • 16-18 oktober: Programinfodagar på Norrevång
  • 1 december: Sista dag för NIU (Idrottsfördjupning den 15 februari)
  • 15 januari- 15 februari: Ansökningsperiod
  • 15 april: Preliminär antagning visas på skanegy.se
  • 25 april-15 maj: Omvalsperiod
  • 1 juli: Antagningen klar, besked hem i brevlådan och på skanegy.se
  • Augusti: Reservantagning påbörjas
  • Mitten av augusti: Gymnasieskolorna börjar