Åk 6-8 börjar onsdagen den 9/1 och läser då enligt sitt schema

Åk 9 börjar torsdagen den 10/1 och läser då enligt schema

Frukost serveras från och med kl 7:45.

Vi hälsar alla elever tillbaka till en ny termin!