Fysisk aktivitet varje dag!

Från och med vecka 9 2019 satsar vi på Norrevångskolan på rörelse varje dag för årskurs 8. Detta gör vi utifrån skolforskning som visar på att fysisk aktivitet har tydliga samband med höjda skolresultat, bättre självkänsla och ett bättre självförtroende för eleverna. Eleverna kommer, förutom den ordinarie idrottsundervisningen, ha tre 20 minuterspass med extra idrott i veckan, alla pass ligger inom tidsramen för den vanliga skoldagen. Det är viktigt att eleverna har idrottskläder med sig då passen kommer vara pulshöjande. Satsningen kommer vara fram till sommaren och kommer ej att drabba undervisningstiden för övriga ämnen.

För mer inspiration titta gärna på Hjärnstarks klipp om att träning gör oss smartare.