Kreativitet på topp och värme som varar!
 Eleverna i 8C hade i uppgift att bygga en termos som skulle hålla vatten varmt så länge som möjligt. Det var många diskussioner och kreativa modeller som byggdes. Detta var den avslutande laborationen i avsnittet värme och väder, som också har innehållet att filma och göra egna väderleksrapporter.
Meteorologerna på TV har framtida konkurrenter om jobben!