Måndagen den 17/8 börjar skolan igen!

Följande gäller denna dag:

Åk 7 Mentorstid 8:15 – 10:40 (med raster). Läsning enligt schema från 10:45. Skoldagen slutar 14:25

Salar och mentorer:

7A   Nobel (Therese & John)

7B   3B  (Per K & Britt- Marie)

7C   3A (Jessica & Mariann)

 

Åk 8-9 Mentorstid 10:00 – 10:40  Åttor och nior börjar alltså kl 10. Observera att det dock är “vanliga” busstider som gäller. Skoldagen slutar 14:25

Salar och mentorer:

8A   1E (Peter & Helen K)

8B   3D (Martin S, Maria & Per A)

8C   1A (Karl E & Gudrun)

9A   3C (Mia L & Carl B)

9B   1C (Helen S & Lars)

9C   1B (Martin L & Pernilla)

 

VÄLKOMNA!