Måndagen den 15 augusti slår Norrevångskolan upp portarna igen, och vi hälsar alla våra elever välkomna.

Följande tider och salar gäller:

6A – Samlas klockan 8.15 i sal 2C tillsammans med mentor Anna Gummesson

6B – Samlas klockan 8.15 i sal 2A tillsammans med mentor John D Söderberg

6C – Samlas klockan 8.15 i sal 2B tillsammans med mentor Victorija Nilsson

7A – Samlas klockan 8.15 i sal 1B tillsammans med mentorerna Martin Löfgren och Pernilla Abrahamsson

7B – Samlas klockan 8.15 i sal 3D tillsammans med mentorerna Ida Lönqvist och Per Ahlkvist

7C – Samlas klockan 8.15 i sal 1C tillsammans med mentorerna Heléne Svensson och Lasse Östman

7D – Samlas klockan 8.15 i sal 3C tillsammans med mentorerna Mia Lägnert och Calle Bergström

8A – Samlas klockan 10.00 i sal Nobel tillsammans med mentorerna Therese Ruben och Linda Söderberg

8B – Samlas klockan 10.00 i sal 3B tillsammans med mentorerna Per Karlsson och Britt-Marie Eriksson

8C – Samlas klockan 10.00 i sal 3A tillsammans med mentorerna Jessica Eriksson och Mariann Kultanen Green

9A – Samlas klockan 10.00 i sal 1E tillsammans med mentorerna Peter Aldén och Helen Karlsson

9B – Samlas klockan 10.00 i sal 1D tillsammans med mentorerna Martin Svensson och Maria Balog

9C – Samlas klockan 10.00 i sal 1A tillsammans med mentorerna Karl Eriksson och Gudrun Edvinsson

 

För de elever som åker buss, och som börjar klockan 10.00, senareläggs bussturen 1h 45 minuter.